Regulamin konkursu

I. Cele Konkursu:

 1. Ratowanie pięknej, ciągle żywej w niektórych regionach Wielkopolski gwary, która wśród młodego pokolenia jest niestety coraz mniej znana.
 2. Podnoszenie wartości mowy gwarowej wśród dzieci, a szczególnie rodziców – wzrastali oni bowiem w okresie gdy gwary i odrębności etniczne były deprecjonowane.
 3. Propagowanie gwary tutejszych mieszkańców w formie autentycznej i nieskażonej naleciałościami
 4. Kształtowanie u młodego pokolenia umiłowania mowy i zwyczajów swoich przodków.
 5. Dawanie młodym ludziom możliwości prezentacji swych umiejętności na forum nie tylko szkolnym
 6. Propagowanie kultury i tradycji wielkopolskich wśród mieszkańców naszego regionu, województwa, kraju.

II. Regulamin Konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych
 2. Uczestnicy oceniani są w czterech kategoriach:

„Stare Wróble” –  w ostatnich dwóch latach byli laureatami I, II, lub III miejsca w kategorii  „Stare wróble” lub „Szaranki”

„Szaranki” -  laureaci z poprzednich konkursów kategorii „Szczawiki”(wszyscy) oraz kategorii „Szaranki” (laureaci miejsc dalszych niż III)

„Szczawiki” – debiutanci na Konkursie

„Ołpyn” - dla absolwentów gimnazjów. Uczestnik przedstawia tekst jak w pozostałych kategoriach lub śpiewa piosenkę (repertuar rozrywkowy, kabaretowy itp, nie piosenka ludowa), której słowa zostały przetłumaczone (w tłumaczeniu dowolnym) na gwarę wielkopolską.

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować i przedstawić samodzielnie lub w  

duecie tekst w gwarze wielkopolskiej. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 4 minuty, po tym czasie  może przerywana przez prowadzącego Konkurs.

 1. Jury może zadać każdemu uczestnikowi 3 słówka gwarowe do przetłumaczenia (z tekstu własnego  uczestnika).

Kwalifikacja do konkursu nastąpi na podstawie nagrania na  płycie CD . Płytę i kartę zgłoszenia należy nadesłać na adres Zespołu Szkół w Bukówcu do dnia 1 kwietnia 2017 r. O zakwalifikowaniu się młodzież zostanie powiadomiona do  dnia  7 kwietnia 2017 r.

Z nadsyłania nagrania zwolnieni są laureaci I, II i III miejsc we wszystkich trzech kategoriach startujący w poprzednich edycjach Konkursu

 1. Oceny dokona Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę:
 • prawidłowość wymowy, prawidłowość pod względem gramatycznym i stylistycznym
 • zawartość treściową oraz zawartość słów i wyrażeń gwarowych tekstu. Tekst powinien być odpowiedni do wieku wykonawcy.
 • przygotowanie sceniczne, strój, rekwizyty
 • znajomość użytych we własnym tekście słów
 1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: Stowarzyszenie Bukówczan MANU, ul. Powstańców Wlkp. 114, Bukówiec Górny, z dopiskiem „Konkurs Gwarowy”. Dodatkowe pod telefonem nr 605 64 62 62.

Zobacz też www.bukowiec-gorny.pl, zakładka „Gwara”

Zapraszamy!

© 2015 ZS Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie ProGrupa.com.

Szukaj