Organizacje

Grupa rowerowa powstała w kwietniu 2008 roku. Działa przy Radzie Sołeckiej. Grupa liczy obecnie 28 członków. Rowerzyści wyjeżdżają w trasę raz w tygodniu, we wtorki. Trasa liczy zwykle 20 – 30 km, bywa jednak że i 45 km. Członkowie posiadają książeczki wyjazdów wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w których potwierdzają na trasie każdy wyjazd.

Kółko Rolnicze powstało w 1904 roku. Jego główni założyciele to: ks. Wiktor Mojżykiewicz z Przemętu, Franciszek Ksawery Speichert z Popowa, Franciszek Białas, Piotr Lórych, Franciszek Kaczmarek, Jan Rydlichowski, Piotr Grycz, Marcin Poloch, Tomasz Szulc, Jan Malepszy.

Organizacja powstała w  grudniu  2001 roku,  w czerwcu 2002 uzyskała osobowość prawną. Po zakończeniu obchodów 800 – lecia Bukówca, w grudniu 2010 roku zmieniła nazwę na Stowarzyszenie Bukówczan MANU.

 

Organizacja od samego początku  i z założenia skupia: władze wsi (sołtys i rada sołecka), dyrekcję i nauczycieli historii bukówieckiej szkoły, szefów bukówieckich organizacji, radnych Rady Gminy z Bukówca Górnego, twórców ludowych, historyków regionu, szefów zespołów bukówieckich (oczywiście tych, którzy chcą skupić się wokół idei Stowarzyszenia).

Koło Związku Emerytów Rencistów  i Inwalidów zostało założone 2.12.1979 e. w Klubie Rolnika w Bukówce. Założycielem był zarząd Wojewódzkiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  Lesznie z przewodniczącym panem Ignacym Przybylskim. Zebranie zagaiła Marianna Maćkowiak. Obecnych było 55 osób, a na  członków koła zapisało się 24 osoby. Działalność Koła była zawsze dość bogata i urozmaicona w każdym roku odbywa się 10 zebrań miesięcznie wspólnie z Klubem Złotej Jesieni.

Organizacja działa w ramach Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni Koło Powiatowe w Lesznie. Zrzesza hodowców różnych ras koni, przede wszystkim jednak rasy wielkopolskiej. Dbając o wysoki standard  hodowli i dobrą jakość materiału hodowlanego  organizuje fachowe szkolenia, członkowie organizacji prowadzą zaś punkty krycia ogierami własnymi i dzierżawionymi.

© 2015 ZS Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie ProGrupa.com.

Szukaj