Organizacje

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Powstało w 1921 roku. Ich działalność nastawiona była na krzewienie sprawności i kultury fizycznej.

TGOdbywały się regularne spotkania, na których ćwiczono gimnastykę, biegi, skoki, rzut kulą i inne dyscypliny lekkoatletyczne. Rozgrywano   mecze   i   zawody ,   również   z   innymi wsiami. Przygotowywano pokazy gimnastyczne. Aby kupować sprzęt sportowy organizowali zabawy, przedstawienia teatralne. Bardzo ważne w działalności "Sokoła" były aspekty patriotyczne. Towarzystwo prowadziło też zajęcia militarne: ćwiczenia musztry, strzelanie, ćwiczenia obronne, pierwsza pomoc. Ciekawe pokazy przygotowywała też sekcja akrobatyczna, działająca w latach trzydziestych.

Obecny zarząd:
  Prezes: Szymon Marcinek
  Naczelnik Sokoła: Paweł Marcinek
  Naczelniczka Sokoła: Monika Białasik
  Księgowy: Antoni Marcinek   

© 2015 ZS Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie ProGrupa.com.

Szukaj