Organizacje

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1933 roku z inicjatywy ogniomistrza z Włoszakowic. Zapisało się 44 członków. Zakupiono strażacki wóz konny z ręczną motopompą.

Remiza była w starym folwarku (dziś tam mieszka rodzina Kruk). Do pożaru wóz ciągnęły wyznaczone konie, należące do gospodarzy bukówieckich. Zebrania odbywały się w sali Śliwy, natomiast ćwiczenia na łące za stawem  Drożdżyńskiego. Oprócz działalności typowo strażackiej zajmowali się działalnością społeczną, patriotyczną i kulturalną.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Bukówcu jest jednostką typu S. Posiada samochód wyposażony w autopompę, może prowadzić samodzielne działania ratowniczo – gaśnicze. Strażacy wyjeżdżają nie tylko do okolicznych pożarów ale też innych zdarzeń, jak zalanie, podtopienia, wichury, zabezpieczanie terenu i kierowanie ruchem podczas akcji ratowniczych  itp. Corocznie na zawodach gminnych wystawia od 3 do 4 drużyn w różnych grupach wiekowych , często plasując się czołowych miejscach szczególnie w grupach najmłodszych.  Strażacy, jako służby porządkowe, obsługują duże imprezy takie jak Bieg Sokoła, Zawody w Powożeniu, Gminny Dzień kobiet. Oprócz działalności związanej z profilem organizacji, strażacy organizują wycieczki turystyczne, coroczną zabawę sylwestrową i okazjonalne spotkania. Na uroczystościach wiejskich przygotowują pokazy strażackie, również gaszenie pożaru ręczną motopompą na wozie konnym. Co roku pełnią też wartę przy Grobie Pańskim w Wielkim Tygodniu. Straż liczy obecnie  107 członków. Siedziba: pokój przy remizie w Wiejskim Domu Kultury.

Obecny zarząd:
  Prezes: Ryszard Lipowy
  Zastępca prezesa: Janusz Grygiel
  Naczelnik: Marcin Lipowy

  Skarbnik: Cyryl Marcinek
  Sekretarz: Zbigniew Błaszkowski
  Kronikarz: Tadeusz Malepszy
  Kwatermistrz: Janusz Białasik
  Członkowie zarządu: Krzysztof Apollinarski, Władysław Grzesiecki
św. Florian
św. Florian

© 2015 ZS Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie ProGrupa.com.

Szukaj