Organizacje

Stowarzyszenie Bukówczan MANU (wcześniej Komitet Obchodów 800-lecia wsi Bukówiec i 600-lecia Szkolnictwa

Organizacja powstała w  grudniu  2001 roku,  w czerwcu 2002 uzyskała osobowość prawną. Po zakończeniu obchodów 800 – lecia Bukówca, w grudniu 2010 roku zmieniła nazwę na Stowarzyszenie Bukówczan MANU.

 

Organizacja od samego początku  i z założenia skupia: władze wsi (sołtys i rada sołecka), dyrekcję i nauczycieli historii bukówieckiej szkoły, szefów bukówieckich organizacji, radnych Rady Gminy z Bukówca Górnego, twórców ludowych, historyków regionu, szefów zespołów bukówieckich (oczywiście tych, którzy chcą skupić się wokół idei Stowarzyszenia).

 

Najważniejsze dotychczasowe działania:

 

 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej obiektów zabytkowych, zwyczajów ludowych, obiektów sztuki ludowej i sakralnej oraz wybranych imprez kulturalnych i sportowych w Bukówcu Górnym;
 • opracowanie i wydanie płyty z bukówiecką muzyką ludową, wydanie pięciu wzorów widokówek z Bukówca Górnego;
 • założenie i prowadzenie strony internetowej Bukówca;
 • wypracowanie i ustalenie herbu Bukówca Górnego, wydanie samoprzylepnych naklejek z herbem;
 • wykonanie przez Jerzego Sowijaka 2 drewnianych płaskorzeźb: z herbem Bukówca oraz z tekstem upamiętniającym 800 – lecie wsi (zdobią salę Wiejskiego Domu Kultury);
 • wydanie książki  Stanisława Malepszaka Bukówiec Górny – 800 lat dziejów”;
 • zakup, remont  zegara wieżowego, montaż na wieży bukówieckiej remizy – 10 września 2006 (codziennie o 12.00 biciu zegara towarzyszy muzyka bukówieckiej kapeli dudziarskiej);
 • organizacja obchodów 100-lecia budynku „czerwonej szkoły” połączona, między innymi. z opracowaniem i odsłonięciem pamiątkowej tablicy upamiętniającej strajki szkolne w Bukówcu;
 • organizacja I Zjazdu Bukówczan;
 • przygotowanie obchodów 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, wydanie książki „Powstanie Wielkopolskie w Bukówcu i okolicy- opisy, wspomnienia,  opracowania”, prezentacja działań upamiętniających Powstanie w Bukówcu w TVP Poznań i TVP program poprzez program „Spadkobiercy Powstania Wielkopolskiego”;
 • wydanie folderu o zwyczaju „nowe lotko”;
 • prace nad słownikiem gwary bukówieckiej z Zakładem Dialektologii UAM Poznań;
 • przygotowanie II Zjazdu Bukówczan (11-12 września 2010), przygotowanie wydawnictw, wystaw,  imprez i przedsięwzięć na zakończenie obchodów (m.in. wybicie pamiątkowych medali, organizacja konferencji  popularno-naukowej, spektakl opery kameralnej „Leśniczy z kozienieckiej puszczy Karola Kurpińskiego” w wykonaniu artystów poznańskich scen operowych, odsłonięcie pamiątkowego kamienia z tablicą upamiętniającą 800-leci Bukówca;
 • wybudowanie kapliczki wotum wdzięczności z dwoma płaskorzeźbami (św. Marcina i św. Jakuba) oraz rzeźbą Matki Boskiej Charbielińskiej. Obok Kapliczki kamień z dwoma pamiątkowymi tablicami;
 • pamiątkowy skwer przed szkołą;
 • wydanie książki „Wspomnienie i opowieści Bukówczan”;
 • przygotowanie i organizacja widowiska historycznego „Potyczki polsko-bolszewickie 1920” w r. 2011;
 • przygotowanie i organizacja widowiska historycznego „Skąd w Bukówcu Tatarzy” w r. 2012;
 • opracowanie planu Bukówca i wykonanie tablicy z planem wsi (parking przy domu kultury).

 

W Ramach jubileuszy 600 – lecia szkolnictwa i 800-leci wsi odbyły sie też następujące imprezy: uroczyste otwarcie nowego skrzydła bukówieckiej szkoły, nadanie Zespołowi Szkół w Bukówcu imienia ks. Teodora Kurpisza, 30 – lecie Szkolnego Zespołu Regionalnego, 25 – lecie Bukówieckiej Kapeli Dudziarskiej, obchody rocznicowe wybuchu Powstania Wlkp. w Bukówcu połączone z odsłonięciem pamiątkowych tablic (patrz wyżej),  nadanie Zespołowi Szkół w Bukówcu sztandaru (po przeprowadzeniu zbiórki funduszy), I i II Zjazd Bukówczan

Aktualne działania: Stowarzyszenie jest inicjatorem powołania organizacji Bukówieckie Towarzystwo Kulturalne, które skupia się przede wszystkim wokół działań ratujących materialne dziedzictwo kulturowe Bukówca. No podstawie umowy Towarzystwo dzierżawi od Gminy Włoszakowice Izbę Regionalną i wiatrak przy ulicy Wiatracznej. Aktualnie obie organizacje remontują Izbę Regionalną i prowadzą renowacje wyposażenia. W przyszłym roku planują remont zabytkowego wiatraka.

Celem Komitetu było przede wszystkim uczczenie tych niecodziennych jubileuszy, Ten cel jest już nieaktualny. Stowarzyszenie realizuje jednak pozostał cele założone w 2001 roku: przypomnienie i propagowanie historii wsi i regionu oraz historii ludzi, którzy w tej wsi żyli, działali i rozsławiali ją, integracja mieszkańców wsi poprzez wspólne działania związane z jubileuszami,  Mobilizacja mieszkańców Bukówca, od lat znanych z szerokich inicjatyw kulturalnych sportowych i gospodarczych, do nowych inicjatyw i przedsięwzięć, wzbogacenie życia kulturalnego wsi, wyrabianie w bukówieckich dzieciach i młodzieży poczucia dumy z historii własnej wsi i regionu oraz swoich przodków, włączanie dzieci i młodzieży w życie społeczności lokalnej, budzenie w nich inicjatyw i odpowiedzialności w odniesieniu do własnej wsi i regionu

Skład Zarządu Komitetu:
Prezes Komitetu – Zofia Dragan, regionalistka, dyrektor Zespołu Szkół im. ks. T. Kurpisza w Bukówcu Górnym, tel. 65 537 22 07, 605 64 62 62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wiceprezes – Tadeusz Malepszy, sołtys wsi Bukówiecv Górny
Sekretarz – Żelisława Kasperczak , regionalistka, wieloletnia bibliotekarka
Skarbnik – Antoni Marcinek, działacz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bukówcu Górny
Członek Komitetu – Irena Michalewicz, regionalistka, szefowa Zespołu Regionalnego z Bukówca Górnego

 

© 2015 ZS Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie ProGrupa.com.

Szukaj