Organizacje

Kółko Rolnicze

Kółko Rolnicze powstało w 1904 roku. Jego główni założyciele to: ks. Wiktor Mojżykiewicz z Przemętu, Franciszek Ksawery Speichert z Popowa, Franciszek Białas, Piotr Lórych, Franciszek Kaczmarek, Jan Rydlichowski, Piotr Grycz, Marcin Poloch, Tomasz Szulc, Jan Malepszy.

Główne cele Kółka Rolniczego to szerzenie oświaty rolniczej, sprowadzanie nowoczesnych metod hodowli i uprawy, sprowadzanie nowych maszyn,  sprowadzanie nowych odmian zbóż i sadzonek.

Kółko Rolnicze zajmowało się także działalnością kulturalną (organizowano zabawy, przedstawienia, dożynki) oraz turystyczną (organizowano wycieczki, np. do Zakopanego). Znane było też z działań patriotycznych, ich działalność w czasie zaborów była typowa dla pozytywistów, Kółko Rolnicze prowadziło wtedy walkę z zaborcą między innymi poprzez pracę organiczną i pracę u podstaw.

Obecnie działalność Kółka Rolniczego skupia się wokół współczesnych aspektów nowoczesnego rolnictwa (działalność szkoleniowa). Co roku  Kółko Rolnicze jest współorganizatorem dożynek wiejskich.

Obecny zarząd:
  Prezes: Edward Fligier
  Wiceprezes: Franciszek Szady
  Sekretarz: Jan Malepszy
  Skarbnik: Jerzy Lorych
  Członkowie Zarządu: Maria Lipowa, Jan Grzesiecki, Henryk Grochowczak

Kontakt telefoniczny: 0 65 537 21 13 (E. Fliger)

© 2015 ZS Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie ProGrupa.com.

Szukaj