Organizacje

Salezjańska Wspólnota Ewangelizacyjna

Salezjańska Wspólnota Ewangelizacyjna jest to wspólnota, która zrzesza młodych ludzi chcących swym życiem głosić Dobrą Nowinę. W Bukówcu powstała w 1998 roku z inicjatywy Marysi Małeckiej.

Wspólnota  liczy ok. 15 osób z Bukówca i okolicy. Spotykają  się regularnie, by zrealizować określony temat rozważań na dany tydzień (jest zawarty w wydawnictwie przygotowywanym corocznie przez księży prowadzących wspólnotę). Na spotkaniach tych młodzież także śpiewa, rozmawia na różne tematy, po prostu spędza czas ze sobą. Dodatkowo SPE spotyka się 3 razy w ciągu roku na  tzw. zjazdach organizowanych w różnych miejscowościach Polski. Podsumowaniem całorocznych działań jest coroczna pielgrzymka na Jasną Górę. Myśl jej powstania zawiązała się w dniach pielgrzymowania młodzieży w 1991 roku na Jasną Górę, gdzie odbywało się VI spotkanie młodych z papieżem Janem Pawłem II. Pielgrzymka ta wychodzi ze Szczańca, koło Świebodzina, z Bukówca co roku idzie od 4-15 pielgrzymów. Członkowie wspólnoty pomagają też w  parafii m.in. podczas półkolonii letnich organizowanych przez „Caritas”, podczas balu charytatywnego oraz baliku dla dzieci „Caritas”, przeprowadzają kwesty w parafii, włączają się w organizację mszy dla młodzieży.

Pielgrzymka SPE jest inna niż wszystkie, po drodze bowiem pielgrzymująca młodzież spotyka się na wieczornych spotkaniach ewangelizacyjnych z mieszkańcami miejscowości w których zatrzymują się. Są to radosne spotkania modlitewne. Pielgrzymka szła już 18 razy, przez Bukówiec 12 razy. Ciekawostka: podczas  pogrzebu p. Jadwigi Głuszak w styczniu 1998 spotkały się p. Anna Makiewicz, p. Michalewicz (krewna głównego kwatermistrza SPE, ks. Leszka Zioły) p. Zofia Dragan. Temat rozmów przeszedł na sprawę nadania imienia szkole, której patronem miał zostać pierwszy polski salezjanin ks. Teodor Kurpisz, pochodzący z Bukówca  Panie uznały, że można  porozmawiać z ks. Leszkiem o zmianie trasy pielgrzymki, tak by przechodziła ona także przez Bukówiec. Tak też się stało już w tym samym roku ( p. Głuszak. zmarła… 31 stycznia, w dzień św. Jana Bosko).

Wspólnocie przewodniczą były nimi: Maria Małecka(1898-2000) Dominika Woźna (2000 - 2003), Alicja Dragan (2003 - 2008) Anna Gbór, Malina Małecka (2008 -2009)  i obecnie Katarzyna Sobecka

Kontakt: Katarzyna Sobecka (animator), tel. 723 523 600

© 2015 ZS Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie ProGrupa.com.

Szukaj