Zespoły artystyczne

Grupa kaskaderów konnych wykonujących pokazy ułańskie, pokazy woltyżerki kozackiej oraz western. Powstała w roku 2002 z inicjatywy Pawła Apolinarskiego, a jej siedziba znajduje się Bukówcu Górnym w gminie Włoszakowice.

Zespół kaskaderów tworzy dziesięcioro członków. Należą do nich: Krzysztof Lipowy, Szymon Rolla, Marcin Szulc, Hieronim Apolinarski, Krzysztof Lutomski, Daniel Nowaczyk, Mariusz Grygiel, Daniel Blask, Sebastian Blask oraz Paweł Apolinarski. Pochodzą oni z Bukówca Górnego, z Leszna i ze Święciechowy. Podstawą ich wspólnej pracy jest pasja i zamiłowanie do koni. To właśnie one stanowią najważniejszy element zespołu. Grupa posiada 12 koni biorących udział w pokazach.

Paweł Apolinarski – założyciel grupy – całe życie związał  z końmi. Ukończył technikum rolnicze o specjalizacji chów, hodowla i użytkowanie koni. Jest  instruktorem jazdy konnej. Służył w Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego i tam zdobył patent masztalerza kawalerzysty. Z powodzeniem brał również udział w zawodach w powożeniu, w konkurencji western oraz military. Jednak prawdziwą pasją okazała się właśnie kaskaderka konna.

 

 

Zespół powstał w 2000 roku. Kierownikiem od początku jest Janina Grzesiecka. Przez pierwsze lata istnienia instruktorem zespołu był Antoni Karczmarek, 2005 roku  Izabela Furman, a od 2009 Szymon Gąd.

Zespół występował na gminnych przeglądach pieśni Kurpińskiego i Moniuszki, gminnych biesiadach śpiewaczy, kolędowych spotkaniach zespołów śpiewaczych gminy Włoszakowice i wielu innych imprezach. Zespól działa przy miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich.

 

 

Rozwinął się z powstałego w 1975 roku przy Kole Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bukówcu zespołu ”Siódemka” .Jego kierownikiem, instruktorem i dobrym duchem przez bardzo długi czas była Marianna Dudek – Maćkowiak.

Po Mariannie Maćkowiak przez pewien czas kierownikiem Zespołu był Józef Szulc. Od 2004 dyrygentem jest Stanisław Michalak, natomiast kierowniczką od 2005 roku pozostaje Longarda Gąd. Obecnie zespół działa przy Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów w Bukówcu Górnym. Niezliczoną ilość razy uświetniał swoimi występami uroczystości bukówieckich seniorów. Bierze udział we wszystkich gminach spotkaniach zespołów śpiewaczych, także rozsławiła Bukówiec i gminę Włoszakowic na gościnnych występach. Przez wiele lat przy zespole istniała też kapela.

 

Początki tego Zespołu sięgają lat trzydziestych XX wieku. Już wtedy grupa bukówczan skupionych wokół gospodarskiej córki Marii Polochówny propagowała tradycyjne tańce i muzykowanie.

Ci sami ludzie okazjonalnie prezentowali bukówiecki folklor w okresie po II wojnie światowej, zarówno na wiejskich uroczystościach jak i przeglądach folklorystycznych.  Dopiero jednak Anna Markiewicz, bukówiecka regionalistka, twórczyni Izby Regionaknej czyli wiejskiej chałupy wyposażonej w autentyczne stare sprzęty, urządzenia i ozdoby, założyła w 1964 Zespół Regionalny, rozszerzając działalność tej spontanicznej grupy. Przy dźwiękach autentycznej kapeli i w autentycznych strojach wyciągniętych z babcinych kufrów Zespół ten jeździł po Polsce prezentując czysty, nieskażony stylizacją folklor. Zespół pozostał autentyczny po dzień dzisiejszy, nie posiada choreografa, a nowe stroje stanowią wierne kopie starych strojów z rejonu Bukówca Górnego. W ciągu prawie czterdziestu lat działalności, Zespół dał setki koncertów w kraju i zagranicą, zdobywając prestiżowe nagrody na ogólnopolskich festiwalach w Płocku, Rzeszowie, Strzegomiu, Kazimierzu nad Wisłą, Toruniu, Zakopanem, Tarnogrodzie, Szreniawie... Koncertował w Filharmonii Warszawskiej i Sali Kongresowej Pałacu Kultury. Najcenniejszą nagrodą jest jednak niewątpliwie Nagroda im. Oskara Kolberga , najwyższe wyróżnienie dla zespołów folklorystycznych przyznane Zespołowi w 1979 r. Prócz tańców i śpiewów Zespół  ma w repertuarze liczne widowiska obrzędowe, np.: „Wesele bukówieckie”, „Oczepiny”, „Winiec gospodarski”, „Nowe lotko”, „Świniobicie”, „Dźwiganie”, „Święcenie ziół”, „Przygotowanie do odpustu Przemienienia Pańskiego”, ‘Na jagody”. „Westfaloki”. Anna Markiewicz kierowała Zespołem przez 35 lat, odgrywając ogromną rolę w ocaleniu autentycznej kultury wielkopolskiej wsi. Od 2000 roku zespół prowadzi jej córka - Irena Michalewicz.

Szkolny Zespół Regionalny - Szkolny Zespół Regionalny z Bukówca Górnego powstały w 1971. kontynuuje tradycje lokalnego folkloru. Od początku istnienia do tańca przygrywa Zespołowi kapela dudziarska, kiedyś złożona z osób dorosłych, a od 1977 roku z dzieci i młodzieży. W ciągu 37  lat istnienia  przez Zespół przewinęło się ok. 230 dzieci tańczących i około 40 grających na dudach i skrzypcach podwiązanych. W swoim repertuarze, oprócz tańców i przyśpiewek bukówieckich, Zespól posiada także stare gry i zabawy dziecięce, opracowane scenicznie stare zwyczaje, a także lekcje regionalne skierowane do uczniów przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjalnych.

Ostatnią  kapelę bukówieckich dudziarzy, „co to jeszcze po gościńcach grywała”, tworzyli bracia Florian i Piotr Ratajczakowie (ich imieniem nazwano odbywający się w Bukówcu od siedemnastu lat Konkurs Kapel Dudziarskich).  W 1977 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią dudziarza Floriana, Anna Markiewicz , regionalistka i miłośniczka starych tradycji, założyła młodą kapelę.

Nauczycielem jej został  Edward Ignyś ze Śmigla, budowniczy dud, który wykształcił  wielu skrzypków i dudziarzy w regionie leszczyńskim. W ciągu 25 lat działalności tej kapeli przewinęło się przez nią  około 20 skrzypków i dudziarzy.  Nauczycielem ostatniej pary jest Tomasz Kiciński, jeden pierwszych uczniów E. Ignysia. Kapela gra muzykę autentyczną, przygrywając do tańca obu bukówieckim zespołom regionalnym Koncertuje też  samodzielnie. Grywa na weselach, zabawach, wieczorkach. Zdobywa liczne laury na ogólnopolskich konkursach: w Kazimierzu nad Wisłą, Sanoku, Płocku, Gorzowie, Kielcach, Poznaniu i wielu innych miastach .Koncertowała w Filharmonii Warszawskiej , Sali Kongresowej Pałacu Kultury, w klubach studenckich., a także za granicami kraju: w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji, Włoszech, Czechach, Słowacji, Finlandii, Litwie...

 

 

Kabaret powstał w 1987 z inicjatywy Zofii Dragan. Początkowo liczył ok. 20 występujących. Była to młodzież w wieku 15 – 25 lat. Od początku Zespół opiera się na tekstach własnych pisanych gwarą wielkopolską przede wszystkim przez Zofię Dragan.

Od samego też początku  Kabaret cieszył się niezwykłą popularnością w bliższej i dalszej okolicy i odnosił znaczne sukcesy, również na niwie ogólnopolskiej. Stopniowo jednak ożenki i zamążpójścia, służba wojskowa, zmiany miejsca zamieszkania powodowały kurczenie się składu zespołu. W latach 1995 – 2000 skład się ustabilizował i kabaret występował w niezmiennym pięcioosobowym składzie: Zofia Dragan, Ryszard Sobecki, Tomasz Skorupiński, Tomasz Kiciński i Rafał Zając. Popularność zespołu stale rosła. W roku 2000 do Poznania przeprowadza się Rafał Zając i odtąd skład jest 4-osobowy.

 

© 2015 ZS Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie ProGrupa.com.

Szukaj