Zespoły artystyczne

Zespoły Szkolne: Chór i Zespół Teatralny

 

Chór szkolny działa od września 2003 roku, jego instruktorem jest mgr Anna Grochowczak. Na zajęcia chóru uczęszczają uczniowie klas II-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Repertuar chóru tworzą pieśni patriotyczne, wojskowe, narodowe, okolicznościowe, religijne i piosenki dla dzieci. Zespół wykonuje utwory jedno i dwugłosowe o zróżnicowanym stopniu trudności. Chórzyści poznają literaturę muzyczną oraz nabywają umiejętności prawidłowego posługiwania się aparatem głosowym. Chór swoim śpiewem uświetnia uroczystości szkolne oraz imprezy w środowisku lokalnym. Uczestnicząc w tych zajęciach, dzieci rozwijają swoją osobowość, wyobraźnię i wrażliwość.

Zespół Muzyczno - Teatralny swoją działalność artystyczną rozpoczął w roku 1996, jego założycielem i instruktorem jest mgr Anna Grochowczak, nauczycielka muzyki w bukówieckiej szkole. Zespół stanowią uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia te stwarzają uczniom możliwość wykazania swoich predyspozycji aktorskich, twórczych i poetyckich. Działalność w zespole pomaga dzieciom otworzyć się, uwierzyć w siebie. Członkowie zespołu najczęściej tworzą własne scenariusze przedstawień opierając się na twórczości własnej, swoich kolegów, pisarzy, poetów i publicystów. Członkowie zespołu sami tworzą scenografię, rekwizyty i kostiumy.

 

Tradycją zespołu jest tworzenie i wystawianie widowisk jasełkowych. np. „Mało brakowało”, „Aniołek ze złotym noskiem”, „Narodził się Jezus Chrystus”, „Do Betlejem”, „A słowo ciałem się stało”, „Gdzie jest miłość?”, „Pan Jezus także dzieckiem był”.]

Widowiska wystawiane są dla uczniów szkoły oraz mieszkańców Bukówca Górnego i okolicy. Zespół

uczestniczył w przeglądach widowisk jasełkowych w Bojanowie i Śmiglu. W ciągu roku szkolnego zespół przygotowuje programy na apele szkolne oraz opracowuje scenariusze bajek i wierszy np. ”Kot w butach”, „Mucha przed sądem”, które wystawia podczas różnych imprez kulturalnych w środowisku lokalnym. Ponadto w repertuarze zespołu znajdują się widowiska patriotyczne, scenki humorystyczne, tańce oraz wiele wspaniałych utworów muzycznych.

Zabawa w teatr daje ogromną radość, że przez chwilę mogą być kimś innym-wymarzoną postacią.

 

© 2015 ZS Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie ProGrupa.com.

Szukaj