Aktualności

Obchody 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

W Bukówcu tradycyjnie mają miejsce 6 stycznia, w tym bowiem dniu mieszkańcy Bukówca, na zebraniu w sali Polocha, podjęli decyzję o przyłączeniu się do walk powstańczych i o przynależności Bukówca do niepodległej Polski.
Tego  roku  obchody rozpoczęły się już 4 stycznia. W tym dniu, uczniowie bukówieckiej szkoły wzięli udział w II Sztafecie Powstańczej Szlakiem Żywego Telefonu.

Dwie  drużyny żeńskie – Piorun i Strzała oraz dwie męskie – Grom i Błyskawica - rywalizowały ze sobą na trasie, którą w czasie powstania  przemierzali młodzi kurierzy, chłopacy z Bukówca,  przenosząc meldunki ze sztabu na posterunki powstańcze. Każda drużyna składała się z 13 zawodników: 2 żołnierzy sztabu, 2 żołnierzy posterunku i 9 kurierów . Sztaby kodowały pytania, kurierzy musieli je jak najszybciej przenieść na posterunki, tam je rozkodowywano, szukano odpowiedzi, kodowano odpowiedź, przenoszono jak najszybciej do sztabu i po rozkodowaniu odpowiedzi  drużyna kończyła zadanie.
Finał Sztafety odbywał się na ranczu państwa Izabelli i Adama Kenkel (czyli w miejscu jednego z posterunków powstańczych). Tu wozami, konnymi, autobusem i pieszo dotarli wszyscy uczniowie i nauczyciele, oraz sympatycy Biegu: nasz sołtys Tadeusz Malepszy, druhowie z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a także członek grupy rekonstrukcyjnej z Poznania i przedstawiciele prasy.  Na miejscu było ognisko i kiełbaski , były wyprawy wozami po amunicję do lasu (czyli szyszki), można też było postrzelać z wiatrówki.
Organizatorzy, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym, bardzo dziękują za wszelką pomoc państwu Izabelli i Adamowi Kenkel oraz p. Halinie Florek, panom Pawłowi Apolinarskiemu, Czesławowi Poniżemu, Krzysztofowi Poprawskiemu, Ryszardowi Lipowemu, Patrykowi Gnacińskiemu za przewóz uczniów wozami, Pawłowi Marcinkowi, Wiesławowi Paulowi i Tadeuszowi Malepszemu za pomoc organizacyjną, bukówieckim strażakom za obstawienie trasy biegu, Stowarzyszeniu Bukówczan MANU za ufundowanie nagród.
W dzień 6 stycznia odbyła się uroczysta msza święta, a po niej uroczystość składania kwiatów pod tablicami pamiątkowymi i na grobie poległych Powstańców.     We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe wszystkich organizacji oraz  bukówieckiej szkoły. Wiązanki kwiatów, oprócz delegacji bukówieckich organizacji złożyli także: wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra, sołtys Tadeusz Malepszy wraz z Radą Sołecką i uczniowie naszej szkoły.
Po południu, na sali Wiejskiego Domu Kultury, odbył się okolicznościowy koncert przygotowany przez nauczycieli bukówieckiej szkoły. Wystąpił Chór szkolny pod dyrekcja p. Anny Grochowczak, Szkolny Zespół Regionalny kierowany przez Zofię Dragan oraz Kapela Dudziarska „Manugi” z Tomaszem Kicińskim. Koncert składał się z części patriotycznej i kolędowej. Urozmaicony był ciekawymi  formami multimedialnymi.  Krótkie, ale bardzo ciekawe wystąpienie na temat Powstania Wielkopolskiego przedstawił wicestarosta leszczyński p. Jarosław Wawrzyniak.
Na koncert przybyło bardzo wielu mieszkańców Bukówca i okolicy, pomimo doniesionych krzeseł niestety zabrakło miejsc siedzących. Widzowie  w skupieniu obejrzeli cały, ponad półtoragodzinny koncert, gromkimi brawami nagradzając występujących. Cieszy bardzo, że wśród widzów wiele było dzieci i młodzieży.
Uroczystości przygotowali: Zespół Szkół w Bukówcu Górnym oraz Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i sołtys Bukówca Górnego. Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim, którzy włączyli się w obchody rocznicowe,  artystom, którzy wystąpili podczas koncertu, widzom koncertu oraz wszystkim Bukówczanom, którzy wywiesili na swoich domach flagi państwowe.
Kolejne obchody pokazują, że Bukówczanom nieobojętne są historyczne korzenie swojej małej ojczyzny. Rodzi to nadzieje, że słowa naszej poetki  Marianny Dudek- Maćkowiak nie staną się pustymi słowami:


„Powstańcy Wielkopolscy!- Śpijcie spokojnie w Bukówieckiej ziemi,
Niech Wam wieczna radość świeci,
Dziś już my czuwamy,
A po nas - nasze dzieci!”

Zdjęcia z obchodów można obejrzeć w galeriach na STRONIE BUKÓWCA i STRONIE SZKOŁY.

Szukaj