Gwara

Gdzie szukać informacji o gwarze wielkopolskiej i bukówieckiej?

Gdzie szukać informacji o gwarze wielkopolskiej i bukówieckiej?

 • Bukówiec Górny na tle dziejów Krainy Przemęckiej, Stanisław Malepszak, wyd. Księgarnia św. Wojciecha, 1993, s. 255-268
 • Słownictwo gwarowe ze wsi Bukówiec Górny w województwie leszczyńskim, praca magisterska Joanny Senftleben, Poznań 1997
 • Zmiany leksykalne w polu semantycznym POLE w języku mieszkańców Bukówca Górnego (pow. leszczyński) w ostatnich 30 latach, Dominika Woźna, Błażej Osowski; Gwary dziś cz. 4 Konteksty dialektologii, pod red. Jerzego Sierociuka, wyd. PTPN, Poznań 2007
 • Socjologiczny kontekst badań języka mieszkańców wsi, Jerzy Sierociuk; Gwary dziś cz. 4 Konteksty dialektologii, pod red. Jerzego Sierociuka, wyd. PTPN, Poznań 2007
Gdzie szukać informacji o gwarze wielkopolskiej i bukówieckiej?
 • Bukówiec Górny na tle dziejów Krainy Przemęckiej, Stanisław Malepszak, wyd. Księgarnia św. Wojciecha, 1993, s. 255-268
 • Słownictwo gwarowe ze wsi Bukówiec Górny w województwie leszczyńskim, praca magisterska Joanny Senftleben, Poznań 1997
 • Zmiany leksykalne w polu semantycznym POLE w języku mieszkańców Bukówca Górnego (pow. leszczyński) w ostatnich 30 latach, Dominika Woźna, Błażej Osowski; Gwary dziś cz. 4 Konteksty dialektologii, pod red. Jerzego Sierociuka, wyd. PTPN, Poznań 2007
 • Socjologiczny kontekst badań języka mieszkańców wsi, Jerzy Sierociuk; Gwary dziś cz. 4 Konteksty dialektologii, pod red. Jerzego Sierociuka, wyd. PTPN, Poznań 2007
 • Z gwar my wszyscy..., Joanna Duska; Gwary dziś cz. 2 Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, pod red. Jerzego Sierociuka, wyd. PTPN, Poznań 2003, s. 15
 • Jaką polszczyzną mówił Jan Kochanowski i jego rówieśnicy, Stanisław Urbańczyk, Język Polski XXXIII, 1953, s. 218
 • Bukówiec Górny 800 lat dziejów, Stanisław Malepszak, wyd. Komitet Obchodów 800 = lecia Wsi Bukówiec Górny, Bukówiec Górny 2007
 • Pieśni ludowe z Bukówca Górnego, Dudek-Maćkowiak M., wyd. Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, Leszno 2000.
 • „Nowe lotko” w Bukówcu Górnym w: Przegląd wielkopolski, Dragan Z., Poznań 2001, nr 1-2.
 • Dawne gry i zabawy dziecięce w Bukówcu Górnym, Kowol-Marcinek A., wyd. Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, Leszno 1999.
 • Gospodarze – obraz wsi wielkopolskiej lata 1860-1939 (na przykładzie Bukówca Górnego), Kowol-Marcinek A., wyd. Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, Leszno 1996.
 • Konteksty kulturowe współczesnej polszczyzny wsi w:  Gwary dziś cz. 4 Konteksty dialektologii, Ożóg K., pod red. J. Sierociuka, wyd. PTPN, Poznań 2007.
 • Słownik gwary miejskiej Poznania pod red. M. Grochmanowej i B. Walczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań, 1997

Oraz: www.gwarypolskie.uw.edu.pl

Imprezy w Bukówcu na których usłyszysz gwarę:
 • Konkurs „Mówimy gwarą”
 • Kabaretowe Ostatki
 • Dożynki Wiejskie
 • Festyn Szkolny
Zespoły bukówieckie propagujące gwarę:
 • kabaret DZIURA
 • Zespół Regionalny om. Anny Markiewicz
 • Szkolny Zespół Regionalny
Niestety gwara wielkopolska odchodzi w zapomnienie, próbuje się ją ratować tu i ówdzie nie ma jednak faktycznego zainteresowania, szczególnie w sferze edukacji, mediów i władz różnych szczebli. Gwara ciągle postrzegana jest jako język gorszy, wstydliwy, ten którym posługują się ludzie z nizin społecznych i nieuki. Inaczej dzieje się na Śląsku czy na Podhalu: tam ze względu na hołubienie języka gwarowego prze wspomniane decydenckie ośrodki gwara postrzegana jest jako coś dobrego, godnego zainteresowania, jest nawet jak obecnie mówimy trendy mówić gwarą góralską lub śląską. Nikt nam jednak nie będzie promował naszej gwary. Jeśli chcemy by przetrwała musimy zrobić to sami. Inaczej gwara pozostanie elementem kultury minionej.

Szukaj