Bukówiec dziś

  1. Malepszak Stanisław.: Bukówiec Górny 800 lat dziejów, Włoszakowice 2010
  2. Malepszak S.: Bukówiec na tle dziejów Krainy Przemęckiej, Leszno 1993 (II wyd.1995);
  3. Praca zbiorowa. Powstanie Wielkopolskie w Bukówcu Górnym i okolicy – opisy, wspomnienia, opracowania, Bukówiec Górny 2009
  4. Praca zbiorowa pod red. Zofii Dragan: Wspomnienia i opowieści Bukówczan, Bukówiec Górny 2010

Pobieżne omówienie szeroko pojętej tematyki końskiej, tj. hodowli, chowu, użytkowania koni  i opisanie ludzi z końmi związanymi, jest zadaniem trudnym. Tym bardziej, że opis ma dotyczyć Bukówca G. a jest to wieś nietypowa, również ze względu na wielką ilość koni, które są w posiadaniu tutejszych rolników – hodowców.

?ączą ich przynajmniej trzy rzeczy: są młodzi, wychowali się w Bukówcu, zakazaliby uprawiania specyficznego bukówieckiego sportu - plotkarstwa. Dzieli przynajmniej jedno - jedni świata poza Bukówcem nie widzą, drudzy korzystają z tego, że świat przed nimi stoi otworem.

Szukaj