Aktualności

40-lecie Zespołu ZŁOTA JESIEŃ

40-lecie Zespołu ZŁOTA JESIEŃ

W sobotę 23 listopada odbył się piękny jubileusz jednego z najstarszych bukówieckich zespołów (starsze są tylko: Zespół Regionalny im. A. Markiewicz - 51 lat działalności i Szkolny Zespół Regionalny - 44 lata działalności). Założyła go i przez wiele lat prowadziła Marianna Maćkowiak.

Na uroczystość przybyło wielu gości, wśród nich: Wójt Stanisław Waligóra , Halina Florek Radna Rady Powiatu i Prezes Firmy Werner Kenkel, Sołtys Tadeusz Malepszy z żoną Janiną, Daniel Piasecki dyrektor ZS w Bukówcu Górnym, Monika Lucerek dyrektor GOK, dyrygent Zespołu Stanisław Michalak.

Przybyli też przedstawiciele bukówieckich organizacji i zespołów: Parafialnego Zespołu Caritas, Ochotniczej Straży Pożarnej, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolniczego, Zespołu Regionalnego im. Anny Markiewicz, Kabaretu Dziura, Stowarzyszenia Bukówczan MANU , a także honorowy członek zespołu Anna Apolinarska, honorowy członek PZERiI Krystyna Wojtkowiak oraz Żelisława Kasperczak, Urszula Samol i Kazimiera Drożdżyńska, członkinie Zespołu z pierwszego składu.

Dopisały również delegacje okolicznych zespołów śiewaczych: z Boguszyna „RELAKS”, z Dłużyny „Dłużynianki”, z Krzycka Wielkiego „Mezzo Forte”, z Grotnik „Sami Swoi”, z Jezierzyc Kościelnych „Jezioranki”, z Sądzi „Echo”, z Włoszakowice „Śpiewaj z nami” i „Srebrny Włos”, oraz ze Zbarzewa „Zbarzewianki”.

Na początku uroczystości Jubilaci dali koncert swoich pieśni i piosenek. Wystąpił także Zespół Regionalny przedszkolaków z Włoszakowic. Po wspólnym obiedzie goście złożyli jubilatom życzenia, kwiaty i upominki dziękując za wszystko, gratulując wieloletniej działalności i życząc Jubilatom jeszcze wielu lat wspólnego śpiewania . Po życzeniach, szefowa Zespołu Longarda Gąd przedstawiała historię Zespołu, która poniżej przedstawiamy:

„Historia Zespołu Złota Jesień z Bukówca Górnego

W 1975 roku przy Kole Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z inicjatywy Marianny Maćkowiak powstał zespół „Siódemka” a jego członkiniami były: Marianna Maćkowiak, Anna Świętek, Maria Kasperska, Anna Apolinarska, Urszula Samol, Żelisława Kasperczak i Kazimiera Drożdżyńska. Do Siódemki dołączyła kapela w składzie: Franciszek Kiciński (bandonia), Marianna Maćkowiak (skrzypce), Ignacy Grzesiecki (perkusja), Ludwik Poloch (trąbka), Leon Dudek (skrzypce). Od tej pory Siódemka wraz z kapelą wzbogacały uroczystości w Bukówcu Górnym oraz poza naszą wioską.

W dniu 29 lipca 1980 roku powstał Klub Złota Jesień a przewodniczącą została Anna Rogacka, zastępcą Halina Maszner, sekretarzem Emilia Przygoda, skarbnikiem Franciszek Tajchert W 1983 roku Siódemka się powiększa i dołączają: Franciszka Mocek, Helena Szkudlarczyk, Pelagia Sobecka, Agnieszka Apolinarska, Anna Marcinek, Helena Maszner, Józef Szkudlarczyk, Józef Sowijak, Józef Kasperski, Jan Maszner, Franciszek Tajchet i Zenon Krupka.

Klub Złota Jesień współpracuje z Klubami z Leszna, Krzemieniewa i występuje też w sąsiednich wioskach: Skarżyniu, Włoszakowicach, Zbarzewie, Gołanicach, Lasocicach. Urządza też wycieczki do: Trójmiasta, Kalisza, Warszawy, Wałbrzycha, w Tatry i Bieszczady

W roku 1985 w 10. rocznicę zespół śpiewaczy liczy 20 osób i daje około 80 występów w Bukówcu Górnym i okolicy.

W 1990 roku do Zespołu przybywają nowi członkowie: Longarda Gąd, Zofia Zając, Maria i Norbert Grzesieccy, Józef Szulc. Kierownikiem i dyrygentem jest Marianna Maćkowiak.

W 1993 roku Zespół urządza 9-dniową pielgrzymkę do Włoch, potem drugą i trzecią, a w 1994 roku do Lourdes. Zespół nasz śpiewał na cmentarzu Monte Cassino w Rzymie, Asyżu i Lourdes, a pielgrzymował z nami ks. prof. Bogdan Poniży z Poznania (rodak z Bukówca). Zespół śpiewał też w Charbielinie, Wieleniu, Licheniu. Występował też na uroczystościach z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Biegu Sokoła, dożynek, Dnia Matki i Ojca, Dnia Seniora, spotkaniach opłatkowych, jubileuszach różnego rodzaju i promocjach książek autorstwa Marianny Maćkowiak i Antoniego Marcinka.

W 2001 roku w marcu zmarła długoletnia członkini Anna Świętek, która pięknie grała z Marianną Maćkowiak na mandolinie uświetniając uroczystości.

W 2003 roku podczas uroczystości opłatkowej oficjalnie zakończyła kierowanie przez 27 lat zespołem „Złota Jesień” pani Marianna Maćkowiak, funkcję dyrygenta przejął Stanisław Michalak z Dłużyny, kierownikiem została Longarda Gąd. Zespół wtedy liczył 17 osób byli to: Anna Apolinarska, Longarda Gąd, Dorota Nowak, Elżbieta Lipowa, Halina Maszner, Elżbieta Świętek, Marta Małecka, Helena Malepsza, Maria Grzesiecka, Teresa Szulc, Zofia Zając, Zofia Śliwa, Józef Szulc, Albin Poniży, Jan Maszner, Norbert Grzesiecki, Edmund Śliwa.

Zespół występował na uroczystościach kościelnych podczas: Bożego Narodzenia, Wielkanocy, odpustów, ślubów, rocznic oraz pielgrzymował do Wielenia, Lichenia, Charbielina, Górki Klasztornej, Gostynia, Osiecznej. Występował także podczas uroczystości świeckich typu: festyny, powitanie i pożegnanie lata, pikniki, jubileusze.

W roku 2006 przybywają nowi śpiewacy: Maria Samol, Bogusława Fliger, Antoni Szulc, Irena i Marian Samolowie, Pelagia i Stanisław Grzesieccy, Krystyna i Jerzy Mikołajczakowie.

Pod koniec 2009 roku obchodziliśmy 35-lecie istnienia Zespołu „Złota Jesień”.

Obecnie zespół liczy 21 osób. Są to: Anna Apolinarska, Longarda Gąd, Elżbieta Świętek, Irena Samol, Pelagia Grzesiecka, Bogumiła Fliger, Marian Samol, Maria Grzesiecka, Jacek Tajchert, Jolanta Tajchert, Helena Malepsza, Krystyna Mikołajczak, Dorota Nowak, Zofia Zając, Zofia Śliwa, Jerzy Mikołajczak, Stanisław Grzesiecki, Maria Samol, Norbert Grzesiecki, Antoni Szulc.

Działalność naszego zespołu na stałe wrosła w życie kulturalne wsi Bukówiec Górny i należy sobie życzyć, aby tak dalej trwał i byśmy mieli radość ze wspólnego spotykania się i śpiewania.

W imieniu Zespołu pragnę podziękować wszystkim, którzy na przestrzeni minionych lat w jakikolwiek sposób współpracowali z naszym Zespołem. Serdecznie dziękuję władzom Urzędu Gminy, GOK, GOPS, sołtysowi, dyrekcji Szkoły i dzieciom oraz wszystkim organizacjom naszej wioski. Dziękuję zaprzyjaźnionym zespołom śpiewaczym z bliska i daleka za wszystkie miłe chwile podczas spotkań.

W zespole Złota Jesień nadal spotykamy się w każdy poniedziałek, aby śpiewać piosenki i pieśni na okolicznościowe uroczystości i jubileusze tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Powitanie lata, Dzień Matki i Ojca, Dzień Seniora, dożynki czy festyny. Śpiewamy także, podczas uroczystych Mszy św. odpustowych w Charbielinie, Wieleniu, Gostyniu, Osiecznej, Wschowie.

Corocznie występujemy na powiatowych festynach w Strzyżewicach, Lipnie, Jeziorkach, Poniecu, Oporowie, Plewiskach k.Poznania,Siekówku, Boszkowie, Bukówcu. Rokrocznie też bierzemy też udział w powiatowym przeglądzie pieśni w Święciechowie oraz w gminnym przeglądzie piosenek czy kolęd w Bukówcu Górnym.

Od samego powstania Zespołu po dzień dzisiejszy wszystkie wydarzenia w zespole tj. jubileusze, uroczystości, koncerty, najróżniejsze wyjazdy uwiecznione są w kronikach, które można obejrzeć na przygotowanej wystawce. Kroniki prowadziła Marianna Maćkowiak, a obecnie   Maria Poniży i Longarda Gąd

Jak w życiu bywa tak i w naszym zespole jedni członkowie odchodzą, a inni przychodzą. Tak w 2010 roku dołączyli do nas Jolanta i Jacek Tajchertowie w 2012 Janina i Tadeusz Malepsi w 2013 Donata i Leszek Grzelkowie.

Od samego początku członkiem zespołu a obecnie honorowym członkiem ze względu na stan zdrowia jest Anna Apolinarska, która też żyje zespołem i gdy zdrowie jej pozwala, to się z nami spotyka.

W imieniu swoim i całego zespołu dziękujemy naszej kochanej założycielce „Złotej Jesieni” pani Mariannie Maćkowiak, która prowadziła nas przez prawie 30 lat. Była dyrygentem i kierownikiem oraz tworzyła okolicznościowe piosenki i pieśni (pisząc słowa i melodie). Nigdy nie liczyła godzin, gdy była potrzeba coś przygotować to ćwiczyliśmy do późnych godzin. Do dziś pani Marianna interesuje się naszym zespołem, zawsze pełna uznania, życzliwa i uśmiechnięta.

Dziękujemy także obecnemu dyrygentowi panu Stanisławowi Michalakowi za trud włożony w prowadzenie naszego zespołu.

Dziękujemy władzom gminy z panem wójtem na czele, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za każdą pomoc i okazywaną życzliwość, radę i pomoc finansową.

Dziękujemy też władzom wioski z sołtysem i radą sołecką na czele i wszystkim organizacjom i zespołom z Bukówca Górnego oraz sąsiednich wiosek i gmin.

Obecnie zespół liczy 19 osób. Są to: Longarda Gąd, Elżbieta Świętek, Zofia Śliwa, Bogumiła Fliger, Zofia Zając, Pelagia i Stanisław Grzesieccy, Maria i Norbert Grzesieccy, Krystyna i Jerzy Mikołajczakowie, Irena i Marian Samolowie, Janina i Tadeusz Malepsi, Donata i Leszek Grzelkowie, Jolanta i Jacek Tajchertowie.

Pamiętamy też o członkach Zespołu „Złota Jesień”, których Pan Bóg powołał już do wieczności w modlitwie oraz zapalając świeczki na ich mogiłach.

Longarda Gąd

 

Na uroczystości niestety nie była obecna Marianna Maćkowiak. Stan zdrowia nie pozwolił jej na to, pamiętajmy, że ta zasłużona Bukówczanka ma już ponad 90 lat. Była zapewne obecna myślami i sercem... Zespół Złota Jesień był jednym z kilku zespołów które prowadziła, była z nim związana jednak najdłużej, niemal 30 lat. Pani Mariannie dziękujemy szczególnie i życzymy wszystkiego najlepszego!

Szukaj