Aktualności

Sukces Ani Zając

Sukces Ani Zając

Dnia 30 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 1956 w Poznaniu odbyło się wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Przyznaje się je temu uczniowi, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Stypendium uzyskuje tylko jeden uczeń danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

 

W roku szkolnym 2015/2016 Prezes Rady Ministrów przyznał ponad 300 stypendiów dla uczniów województwa wielkopolskiego. Wśród tej grupy znalazła się Anna Zając z Bukówca, która z rodzicami pojechała na uroczyste wręczenie w Poznaniu . Kilkoro stypendystów otrzymało nagrodę osobiście kilka dni wcześniej w Warszawie z rąk pani premier Ewy Kopacz. W Poznaniu znakomitych wyników pogratulowali młodym stypendystom Wojewoda Wielkopolski p. Dorota Kinal oraz Wielkopolski Kurator Oświaty p. Elżbieta Walkowiak. Obok gratulacji znalazły się również podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów młodych ludzi. Oprócz tego uroczystość uświetnili uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu, którzy zagrali koncert dedykowany wyróżnionym stypendystom.

Ania Zając wspomina: „Po odebranie dyplomów byliśmy wywoływani według alfabetu, a oprócz tego mogliśmy zamienić kilka słów z wręczającymi. Cała uroczystość była świetnym uhonorowaniem całorocznej pracy i wprawiała nas i naszych rodziców w poczucie dumy. Było to świetne doświadczenie, poczułam się doceniona i poznałam swoich kolegów, również odnoszących sukcesy w różnych dziedzinach. Jest to też motywacja do dalszej pracy i doskonalenia siebie. Dzięki takim uroczystościom wiemy, że ktoś nas zauważa, a nagroda jest wielką przyjemnością za ciężką pracę.”

Do tej pory takie stypendia otrzymały tylko 2 osoby z Bukówca, Ania jest trzecią. Gratulujemy jej serdecznie, również jej byłym i obecnym nauczycielom oraz rodzicom.

 

Szukaj