Aktualności

Obchody 97 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Obchody 97 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

W Bukówcu tradycyjnie mają one miejsce 6 stycznia, w tym bowiem dniu mieszkańcy Bukówca, na zebraniu w sali Polocha, podjęli decyzję o przyłączeniu się do walk powstańczych i o przynależności Bukówca do niepodległej Polski.

W tym  roku  obchody rozpoczęły się 5 stycznia. Wieczorem na sali Wiejskiego Domu Kultury odbył się okolicznościowy koncert. Rozpoczęło go widowisko patriotyczne przygotowane przez Zofię Dragan z uczniami klasy III Gimnazjum. Towarzyszyły mu śpiewy wojskowych pieśni w wykonaniu uczniów klasy V oraz dziewczynek z klasy I i II Gimnazjum. Widowisko urozmaicone było ciekawymi  formami multimedialnymi.  Tę część zakończyło krótkie wystąpienie Wójta Gminy Stanisława Waligóry, w którym dziękował organizatorom obchodów, gratulował młodzieży pięknego występu a także podkreślił wyjątkowość powstania wielkopolskiego oraz odwagę i poświęcenie powstańców.

W drugiej części koncertu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Żeńcy Wielkopolscy oraz Kapela Dudziarska „Manugi”. Żeńców reprezentowała najstarsza grupa kierowana przez Eugeniusza Kurasińskiego. W jej wykonaniu zobaczyliśmy dostojne tańce śląskie i brawurą wiązankę rzeszowsko - krzeszowską. Manugi zaprezentowały piękne, stare kolędy polskie, wykonane profesjonalnie na dudach i skrzypcach podwiązanych.

Na koncert przybyło bardzo wielu mieszkańców Bukówca i okolicy, którzy w skupieniu obejrzeli cały, ponad półtoragodzinny koncert, gromkimi brawami nagradzając występujących. Cieszy bardzo, że wśród widzów wiele było dzieci i młodzieży.

W dniu 6 stycznia odbyła się uroczysta msza święta, a po niej uroczystość składania kwiatów pod tablicami pamiątkowymi i na grobie poległych Powstańców.     We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe wszystkich organizacji oraz  bukówieckiej szkoły. Wiązanki kwiatów, oprócz delegacji bukówieckich organizacji złożyli także: sołtys Tadeusz Malepszy wraz z Radą Sołecką i uczniowie bukówieckiej szkoły, zaś wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra zapalił pod tablicą poległych znicz. Uczniowie klasy III Gimnazjum zapalili białe i czerwone znicze również na grobie poległych powstańców, pod tablicami poległych, pod tablicą pamiątkową Powstania Wielkopolskiego oraz pod tablicą pamiątkową strajków szkolnych 1906/7 roku.

Uroczystości przygotowali: Stowarzyszenie Bukówczan MANU, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, sołtys Bukówca Górnego oraz Zespół Szkół w Bukówcu Górnym. Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim, którzy włączyli się w obchody rocznicowe,  artystom, którzy wystąpili podczas koncertu, księdzu Markowi Kanteckiemu, Dariuszowi Wandolskiemu i Wojciechowi Białasikowi za profesjonalne nagłośnienie, pocztom sztandarowym, delegacjom, werbliście Włodzimierzowi Szkudlarczykowi, a także widzom koncertu i wszystkim, którzy pomimo dużego mrozu wzięli udział w uroczystości pod tablicami poległych

Kolejne obchody pokazują, że Bukówczanom nieobojętne są historyczne korzenie swojej małej ojczyzny. Na wielu domach zawisły flagi narodowe. Rodzi to nadzieje, że słowa naszej poetki  Marianny Dudek- Maćkowiak nie staną się pustymi słowami:
„Powstańcy Wielkopolscy!- Śpijcie spokojnie w Bukówieckiej ziemi,
Niech Wam wieczna radość świeci,
Dziś już my czuwamy,
A po nas - nasze dzieci!”

Szukaj