Aktualności

Obchody rocznicowe wybuchu Powstania Wielkopolskiego 2018

Obchody rocznicowe wybuchu Powstania Wielkopolskiego 2018

Obchody tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą mszą świętą z udziałem wszystkich bukówieckich pocztów sztandarowych. Uroczysty charakter podkreślił także w pięknych słowach proboszcz Marek Kantecki, w ciekawej homilii. Uroczystą mszę zakończyliśmy odśpiewaniem „Roty”.

Po mszy delegacje bukówieckich organizacji, a także sołtys wraz Radą Sołecką i Wójt Gminy S. Waligóra złożyli kwiaty pod tablicami poległych oraz na grobie Andrzeja Nowaka i Franciszka Świętka, powstańców, którzy polegli w działaniach powstańczych pod Jezierzycami. Zgromadzeni wysłuchali też krótkiej historii działań powstańczych przygotowanej przez prezesa TG SOKÓŁ Jana Kota. Uroczystość pod tablicami zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Boże coś Polskę’.

Wieczorem odbyło się tradycyjnie spotkanie okolicznościowe z koncertem na sali Wiejskiego Domu Kultury. W pierwszej części uczniowie klasy III bukówieckiego Gimnazjum oraz Chór Szkolny przedstawili piękne widowisko historyczne. Przygotowały je z młodzieżą nauczycielki: Anna Grochowczak i Iwona Grygiel.

Repertuar drugiej części nie był związany z tematyką Powstania Wielkopolskiego. Jak podkreśliła prowadząca koncert Zofia Dragan, od lat w spotkaniach rocznicowych intencją organizatorów jest pokazać, że walka i poświęcenie powstańców nie poszły na marne, że pamiętamy o polskim dziedzictwie kulturowym: muzyce, tradycjach, języku.

W tej części wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Żeńcy Wielkopolscy, tym razem jednak nie z tańcami, lecz z kolędami. Wykonali je brawurowo. Byli kolędnicy z gwiazdą i mało znane pastorałki, był też „dorosły” chór, który z towarzyszeniem kapeli wykonał mało znane pastorałki i piosenki świąteczne. Śpiewom towarzyszyła świetna kapela „Żeńców”. Byli też dudziarze i kolędy na dudach. Artyści byli gromko oklaskiwani i poproszeni dwukrotnie o bis.

Pomiędzy częścią patriotyczną a kolędami głos zabrał wójt Stanisław Waligóra, który w ciekawym aspekcie poruszył problem współczesnego patriotyzmu.

Była też krótka prezentacja prezentacją filmu „Gwara w sieci”, który powstał jako pokłosie szerszego projektu „Mómy do pogodania - Gwara w sieci” realizowanego przez Stowarzyszenie Bukówczan MANU w r. 2017. Film ten, na Ogólnopolskim Konkursie „ZABYTKOMANIA”, w kategorii filmów twórców profesjonalnych zajął drugie miejsce..Twórcą filmu jest Dominik May, a występuje nasza bukówiecka młodzież, która brała udział we wspomnianym projekcie. Film został nagrodzony gromkimi brawami. W imieniu wszystkich Bukówczan dziękujemy Dominikowi Mayowi za ten dokument.

99 lat temu mieszkańcy Bukówca wzięli liczny udział w Powstaniu Wielkopolskim, więc i my licznie winniśmy brać udział w jego obchodach rocznicowych, by nie zapomnieć o tych niezwykłym zrywie niepodległościowym i by oddać cześć jego bohaterom...

Marianna Maćkowiak w swoim powstańczym wierszu pisała:

Powstańcy Wielkopolscy!- Śpijcie spokojnie w Bukówieckiej ziemi,

Niech Wam wieczna radość świeci,

Dziś już my czuwamy,

A po nas- nasze dzieci!

Więc czuwajmy, nie żałujmy tych paru chwil po niedzielnej mszy, ani razem spędzonego wieczoru...

Organizatorzy obchodów to: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Stowarzyszenie Bukówczan MANU, Sołtys Bukówca Górnego i Szkoła Podstawowa im. ks. T. Kurpisza w Bukówcu Górnym.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w obchodach oraz tym, którzy poprzez wywieszenie flagi uczcili pamięć Powstania Wielkopolskiego i powstańców.

Szczególne podziękowania kierujemy do pań Anna Grochowczak i Iwona Grygiel oraz uczniów klasy III bukówieckiego Gimnazjum oraz Chóru Szkolnego. Dziękujemy też panu Dariuszowi Wandolskiemu, którzy jak co roku, profesjonalnie - a bezinteresownie, nagłośnił koncert.

Szukaj