Aktualności

Konkurs Mówimy Gwarą w XXII wydaniu

W XXII Konkursie pojawiły się „nowości”. Po raz pierwszy dofinansowany był przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Dodało to imprezie prestiżu -  Konkurs został zauważony i wybrany spośród kilku tysięcy projektów nadsyłanych na konkurs ofert z całej Polski. Wsparcie finansowe ułatwiło też organizację imprezy i dało organizatorom nowe możliwość, jak chociażby pełną dokumentację filmową wraz z nagraniem kolejnych etiud filmowych (takich jak w projekcie Gwara w sieci).  Novum było też, że Konkurs nie odbył się na wiosnę, lecz jesienią.  Nie przeszkodziło to nikomu, ani uczestnikom, ani widzom, by  licznie uczestniczyć w imprezie.  Organizatorami Konkursu byli: Stowarzyszenie Bukówczan MANU i Fundacja PRO-IDEA.

Tym razem finalistów było 24, a przyjechali z Krobi, Święciechowy, Pniew i z Bukówca. Prezentowali przede wszystkim teksty autorskie opiekunów i instruktorów. Teksty były świetne, bardzo dobrze wykonane, publiczność bawiła się doskonale, a jury...  miało pełne ręce roboty. Poziom był niezwykle wysoki i wyrównany, niełatwo więc było wyłonić zwycięzców.  W zrozumieniu tekstów pomocna była jak co roku prezentacja co trudniejszych słów i zwrotów, widoczna na ekranie rzutnika.

Tematyka tekstów była jak zawsze bardzo różnorodna: poruszono sprawę reklam, plotkowania, ekologii,  wspomnień z wakacji,  szkolnych problemów. Była i legenda o królu Popielu, i przekłady z „polskiygo na nasze”, jak chociażby, „Klejdry ptoszków”  (Ptasie plotki J. Brzechwa) czy „Wielgo pajni” (Dama A. Frączek).

Przegląd  konkursowy ubarwiła świetnymi piosenkami kapela podwórkowa SZCZUNY  Z SULĘCINKA . Można było ich też posłuchać podczas przerwy na obrady Jury. Wystąpił wtedy także Kabaret DZIURA.     

Podczas przerwy można było zjeść pyszne ciasta w kawiarence przygotowanej przez mamy i uczniów dzieci ze Szkolnego Zespołu Regionalnego. Można również było wziąć udział w konkursie dla publiczności. Tym razem publika musiała przetłumaczyć słowa: bamber (duży gospodarz); niecharaźny (niewyraźny, źle czujący się, również podejrzanie zasmucony, zdenerwowany), pedeżgnónć kogoś  (donieść na kogoś, zakapować), klofta (coś dużego, również gruba kobieta) oraz mynta (w grze w berka miejsce gdzie nie można łapać). Nie da się ukryć, że ostatnie słowo sprawiło publiczności największą trudność i prawidłowych odpowiedzi było zaledwie kilkadziesiąt. Wśród publiczności rozlosowano nagrody ufundowane przez sponsorów.

Na Konkurs – jak co roku – przybył prof. dr hab. Jerzy Sierociuk z Pracowni Dialektologii UAM Poznań wraz z  dr Justyną Kobus. Stałymi gośćmi są też: sekretarz Gminy Włoszakowice p Monika Klemenska, sołtys Tadeusz Malepszy i dyrektor szkoły p. Daniel Piasecki.

Prócz sponsora głównego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, byli też nasi lokalni sponsorzy (by otrzymać dofinansowanie, trzeba mieć tzw. wkład własny). Byli nimi: Nadleśnictwo Włoszakowice, Kabaret DZIURA, Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach, Rada Sołecka w Bukówcu Górnym oraz:  Firma WERNER KENKEL (wykonanie dekoracji, nagrody rzeczowe), Radio ELKA, sklepy: Patryk Szulc – Włoszakowice, Jan Majer – Bukówiec G., Katarzyna Radke - Bukówiec G., (nagrody rzeczowe).  Dziękujemy dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym Danielowi Piaseckiemu, który udostępnił nam pomieszczenia szkolne,  dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Monice Lucerek za bezpłatny wynajem sali i dowiezienie krzeseł.

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przygotować Konkurs, tym już wyżej wymieniony, sponsorom,  opiekunom i instruktorom, gościom. Również mamom i członkom Szkolnego Zespołu Regionalnego, paniom: Urszuli Raszewskiej, Renacie Marcinek, Agnieszce Szymaniak, Annie Knop, Małgorzacie Woźnej. Firmie Sound Production za nagłośnienie, Alicji Dragan za projekty plakatów, zaproszeń, dyplomów i dekoracji oraz Adamowi Marczukowi z firmy Werner Kenkel za wykonanie dekoracji. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem prezes firmy WERNER KENKEL p. Haliny Florek.

Pragniemy także podziękować mediom: radiu ELKA, Gazecie ABC i Naszemu Jutru za reklamę i obecność na Konkursie.

Dziękujemy także naszym Jurorkom, poniżej prezentujemy protokół Jury:

Protokół z posiedzenia jury XXII Konkursu „Mówimy gwarą”

z  dnia 28 października 2018 r.

Jury XXII Konkursu „Mówimy gwarą” w składzie: Dominika Kubicka, Justyna Kobus, Maria Rozwalka, Maria Kubiak, oceniało biorących udział w konkursie w czterech kategoriach: Ołpyn (uczestnicy powyżej 16 roku życia), Stare Wróble (w ostatnich dwóch latach byli laureatami I, II lub III miejsca w kategorii Szaranki), Szaranki (wszyscy laureaci z poprzednich konkursów w kategorii Szczawiki oraz laureaci miejsc dalszych niż III kategorii Szaranki) oraz Szczawiki – debiutanci w Konkursie.

 

W kategorii Ołpyn:

I miejsce

            Jagna Knapp

II miejsce

            Klaudia Lorych

            Marcelina Urbańska

III miejsce

            Sandra Marcinek

            Zuzanna Dolata

IV miejsce

            Patrycja Śliwa

            Alicja Drobnik

 

W kategorii Stare Wróble:

I miejsce

            Weronika Przybył

II miejsce

            Nadia Szady

III miejsce

            Stanisław Czubała

            Józef Pietrucha

IV miejsce

            Wiktoria Kędziora

 

W kategorii Szaranki:

I miejsce

            Julia Majorek

            Luiza Małecka

II miejsce

            Joanna Ratajczyk

III miejsce

            Izabella Karpowicz

            Julia Konieczna

IV miejsce

            Zuzanna Przybyła

W kategorii Szczawiki:

I miejsce

            Igor Karpowicz

II miejsce

            Agata Sobecka

            Emilia Nowak

III miejsce

            Maja Włodarczyk

IV miejsce

            Dominka Grycz

            Hanna Marcinkowska

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez sponsorów. Jury podkreśliło wyrównany poziom uczestników oraz dużą liczbę debiutantów. Na podkreślenie zasługuje też fakt doskonałej organizacji imprezy, ciekawa oprawa oraz jak zwykle bardzo liczna publiczność. Cieszy również szerokie zainteresowanie mediów i środowisk naukowych.

 

Podpisy Jury

 

dr Justyna Kobus

mgr Maria Kubiak

mgr Dominika Kubicka

Maria Rozwalka

 

            Zapraszamy wszystkich za rok na kolejny Konkurs, a już niedługo – na nowe filmiki firmowane stroną „GWARA W SIECI”.

© 2015 Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie ProGrupa.com.

Szukaj