Aktualności

Nowe asfaltowe drogi w Bukówcu

Nowe asfaltowe drogi w Bukówcu

W środę 8 maja otwarto uroczyście, z udziałem władz Gminy, władz i wsi oraz  mieszkańców Bukówca, dwie nowo wyasfaltowane ulice: ul. Sokołowicką i ul. Pawłowskiego. Ulica Sokołowicka jest zamieszkała dopiero od kilkunastu lat, ale domy na ul. Pawłowskiego powstawały już ponad sto lat temu. Mieszkańcy tych ulic długo wypatrywali nadziei na lepszą nawierzchnię, a nawet  walczyli o to, stąd data 8 maja wydaje się wręcz symboliczna!

Podczas otwarcia sołtys Tadeusz Malepszy powiedział:

Jako sołtys wsi Bukówiec Górny, w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców, a w szczególności mieszkających przy tych ulicach, składam na ręce Pana Wójta gratulacje i podziękowania z okazji otwarcia przebudowanej, funkcjonalnej i pięknej trasy komunikacyjnej wzdłuż północnej części Bukówca Górnego, to jest ul. Pawłowskiego i Sokołowickiej.

Przejeżdżający tędy utyskiwali i kręcili nosami na dziury i piach, a niekiedy było tu ciężko przejechać. Teraz po remoncie skończą się skargi. Gładką, prostą drogą jedzie się wspaniale rowerzystom, kierowcom dwu i czterokołowcom, a i koniom lżej ciągnąć bryczkę. Najbardziej zadowoleni są mieszkańcy mieszkający przy tych ulicach.

 Nowoczesne, dobrze zaplanowane i zbudowane ciągi komunikacyjne w naszej miejscowości i w naszej Gminie to bardzo istotny i niezbędny czynnik rozwoju naszych społeczeństw. Takimi właśnie są otwierane dzisiaj Bukówieckie ulice.

Dziękuję więc Panu i wszystkim, którzy przyczynili się swą pracą do nowej szaty Bukówieckich ulic. Panu kierownikowi Zarządu Dróg Gminnych za nadzór nad budową oraz firmie wykonującej tą inwestycję.

Niech nam służą długie lata.

Niech usprawnią ruch kołowy w naszej wiosce i nie tylko.

Niech jeszcze bardziej przybliżą mieszkańców naszej Gminy,

Tak jak mówi przysłowie „ Tam gdzie zbiegają się przyjazne drogi, cały świat jest domem”.

Po uroczystym otwarciu mieszkańcy nowych ulic zaprosili wszystkich na obiad do restauracji „Stodoła”.

Szukaj