Aktualności

Obchody stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Bukówcu.

Tak jak wyjątkowa była rocznica, tak wyjątkowe były w tym roku obchody. Rozpoczęły się już o 14.30. koncertem chóru Poznańskie Słowiki, poprzedzone krótkim wystąpieniem prowadzącej Z. Dragan, która powiedziała między innymi:
 
Dziś o 22.00 minie dokładnie sto lat, kiedy Bukówczanie, postanowili przyłączyć się do Powstania Wielkopolskiego i ogłosić wszem przynależność Bukówca do Polski. O tej godzinie zeszli się do sali Polocha niemal wszyscy dorośli mieszkańcy naszej wsi, pełni nadziei ale i obaw.
Współczesnemu Polakowi trudno sobie wyobrazić jak niełatwa to była dla każdego decyzja. Kolejne pokolenia Wielkopolan przez 123 lata niewoli pruskiej podlegały totalnej germanizacji i wynarodawianiu, a każdy mieszkaniec Wielkopolski zdawał sobie  sprawę z potęgi i bezwzględności państwa pruskiego. Nikt nie dawał Bukówczanom gwarancji wygranej w Powstaniu, a mężczyźni służący wcześniej w armii pruskiej zdawali sobie sprawę, iż przystępując do powstania po ujęciu do niewoli lub ewentualnej przegranej, będą traktowani jak zdrajcy. A jednak nie zawahali się i nie cofnęli.
Potem przez kolejne tygodnie  wspierali powstanie, każdy według swych możliwości, mężczyźni, kobiety, młodzi,  starzy, nawet dzieci, aż do zwycięstwa, a wielu jeszcze dłużej, walcząc o wschodnie granice Polski.
Dziś  świętujemy te ważne wydarzenia sprzed stu lat. Więcej o tamtych czasach opowiadaliśmy w widowisku sprzed półtorej miesiąca, na promocji książki By Bukwitz był znów Bukówcem. Niemal wszystko co my Bukówczanie wiemy o naszej historii z tamtych lat, zawiera ta właśnie książka. Dzisiejsze zaś święto chcemy uczcić pięknym koncertem.
 
A potem słuchacze mogli oddać się uczcie duchowej. Jeden z najlepszych chórów w Polsce nie zawiódł licznej publiczności. Licznej, bo z Bukówca, a nawet  i odległych okolic, przybyło niemal pięciuset widzów. Swoją obecnością zaszczycili też obchody: starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, radna Rady Powiatu i prezes firmy Werner Kenkel Halina Florek, wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz, sekretarz Gminy Włoszakowice Monika Klemenska, Radni Gminy: Izabela Gbór, Bartosz Zając, Mariusz Szady, Marek Wąsowicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice Ryszard Łopusiewicz, proboszcz ks. Marek Kantecki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym Daniel Piasecki, sołtys Bukówca Tadeusz Malepszy, szefowie wszystkich bukówieckich organizacji.
Chór, w pierwszej części koncertu wykonał pieśni patriotyczne (w tym z okresu Powstania Wielkopolskiego). W śpiewy wplecione były dwie recytacje: pierwsza to wiersz anonimowego powstańca o działaniach powstańczych tutaj, w naszej małej ojczyźnie: Bukówcu, Włoszakowicach, Jezierzycach. Wykonał go pan Kazimierz Kurpisz, wzruszając publiczność. Wzruszenie spotęgowała przepięknie wykonana pieśń Ignacego Paderewskiego „Polały się łzy”. Drugą recytację, wiersz Mariana Hemara  z okresu zaborów, o rozterkach młodych Polaków, czy warto walczyć o niepodległość wykonali brawurowo chłopcy ze Szkolnego Zespołu Regionalnego, zyskując duże brawa.
 
W drugiej części koncertu usłyszeliśmy kolędy w  przepięknych aranżacjach i przepięknym wykonaniu chóru. Cisza na sali, gromkie brawa po każdej kolędzie, oklaski na stojąco i oczywiście bis - świadczyły same za siebie. Należy dodać, że Chór wspaniale poprowadził jego wieloletni dyrygent, znakomity muzyk, Maciej Wieloch, zaś akompaniował na pianinie i organach Maciej Bolewski. Organizatorzy podziękowali za piękny występ kwiatami i książkami bukówieckimi. Okazało się wtedy, że p. Maciej Bolewski pisał pracę dyplomową o Janie Wańskim, kompozytorze z Bukówca Górnego (wuju Karola Kurpińskiego).
W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować dyrygentowi, akompaniatorowi i wszystkim Chórzystom za wspaniały koncert, który jeszcze długo będziemy w Bukówcu pamiętali i wspominali.
 
Przed i po koncercie można było obejrzeć ciekawą wystawę przygotowaną przez p. Jerzego Sowijaka z pamiątkami po bukówieckich Powstańcach Wielkopolskich.
Po koncercie, w bukówieckim kościele odbyła się uroczysta msza święta z udziałem pocztów sztandarowych bukówieckich organizacji, bukówieckiej szkoły, sztandaru IV Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku i oddziałem wojskowej asysty honorowej pod dowództwem kpt. Roberta Rybskiego. W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować księdzu proboszczowi Markowi Kanteckiemu za piękne kazanie oraz uroczystą oprawę mszy.
Bezpośrednio po mszy, poczty sztandarowe, wojsko, delegacje z kwiatami i licznie zgromadzeni uczestnicy mszy udali się na placyk przed tablicami pamiątkowymi. Uroczystość została przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Dowódcą uroczystości był kpt. Robert Rybski. Uroczystość uświetniali druhowie z bukówieckiej OSP z pochodniami, werblista Włodzimierz Szkudlarczyk oraz oprawa muzyczna.
 
Rozpoczęliśmy ją odśpiewaniem Hymnu Polski. Po  powitaniu gości głos zabrał wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, który nawiązał do wydarzeń sprzed stu lat oraz podziękował Bukówczanom za kultywowanie pamięci Powstania, liczne flagi na domach, liczny udział w uroczystości oraz organizatorom za przygotowanie obchodów.
Z okazji 100-tnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Bukówcu został odczytany przez oficera Czwartego Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska   kpt. Roberta Rybskiego Apel Pamięci,  a następnie została oddana Salwa Honorowa.
 
Po niej delegacje złożyły kwiaty pod tablicami i na grobach Powstańców:
- Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz i radny Marek Wąsowicz złożyli kwiaty pod tablicami pamiątkowymi
- sołtys Bukówca Tadeusz Malepszy wraz z Radą Sołecką złożył kwiaty pod tablicami pamiątkowymi
- dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. T. Kurpisza Daniel Piasecki wraz z pracownikami  złożył kwiaty pod tablicami pamiątkowymi
-  delegacja Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – na grobie poległych Powstańców Franciszka Świętka i Andrzeja Nowaka
- delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej - na grobie komendanta Powstania Franciszka Fenglera
- delegacja Koła Gospodyń Wiejskich - na grobie zasłużonego działacza niepodległościowego, powstańca  Marcina Polocha
- delegacja Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów – na grobie zasłużonego działacza niepodległościowego, powstańca, posła na sejm II RP Franciszka  Kaczmarka
- delegacja Zespołu Regionalnego im. A. Markiewicz – na symbolicznym grobie zasłużonego  działacza niepodległościowego, powstańca, zamordowanego później przez hitlerowców w  Forcie VII w Poznaniu,  Ignacego Pawłowskiego
- delegacja Związku Hodowców Koni – na grobie zasłużonego działacza niepodległościowego, powstańca  Franciszka Apolinarskiego
-  delegacja Stowarzyszenia Bukówczan MANU –  na grobie zasłużonego działacza niepodległościowego, powstańca Jana Grzesieckiego
- delegacja Kółka Rolniczego – na grobie zasłużonego działacza niepodległościowego, powstańca  Walentego Śliwy
Na koniec uroczystości prowadząca podziękowała wszystkim za pomoc w organizacji uroczystości i za liczny udział w obchodach.
W szczególności swoje podziękowania skierowała do:
- żołnierzy Czwartego  Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z  Czerwieńska , który  wystawił na uroczystość kompanię  honorową ze sztandarem  Pułku
-  pocztów sztandarowym organizacji  społecznych i  bukówieckiej szkoły
-  zaproszonych gości
-  sponsorów i wszystkich, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości
Uroczystości zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni Boże coś Polskę.
 
Organizatorami obchodów byli:
Stowarzyszenie Bukówczan MANU
Wójt Gminy Włoszakowice
Sołtys i Rada Sołecka Bukówca Górnego
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z Bukówca Górnego
 
Organizatorzy dziękują:
Sponsorom:
Firmie Werner Kenkel sp. z o.o.
Nadleśnictwu Włoszakowice,
Firmie PPHU Paweł John Grotniki
 
Oraz:
Dowódcy Czwartego Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska pułkownikowi Mirosławowi Szwedowi za pomoc w organizacji udziału wojskowej asysty honorowej
Księdzu Markowi Kanteckiemu za pomoc w organizacji obchodów, uroczystą mszę świętą, piękne słowo Boże i modlitwy za powstańców i Ojczyznę
Dyrektorowi i pracownikom Gminnemu Ośrodka Kultury za wypożyczenie i przywóz krzeseł, wypożyczenie pianina elektrycznego
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ks. T. Kurpisza w Bukówcu Górnym p. Danielowi Piaseckiemu za wszelką okazaną pomoc, przede wszystkim za udostępnienie pomieszczeń szkolnych dla chóru
p. Andrzejowi Wieckiemu z chóru Poznańskie Słowiki za pomoc w sfinalizowaniu koncertu
Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Bukówcu p. Kamili Gnacińskiej za ufundowanie i przygotowanie sałatki dla chóru i wojska oraz wynajem naczyń na uroczystość
Kierowniczce Zespołu Małgorzacie Woźnej i Członkom Zespołu Regionalnego im. Anny Makiewicz za ufundowanie i przygotowanie sałatki dla chóru i wojska
Komendantowi Bartoszowi Zającowi i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej z Bukówca Górnego za straż z pochodniami podczas uroczystości pod tablicami
p. Włodzimierzowi Szkudlarczykowi za grę sygnałów na werblach
p. Janowi Zapłacie i jego pracownikom za transport praktykabli
p. Tadeuszowi Górnemu, dyrektorowi ZSO we Włoszakowicach za wynajem praktykabli
p. Michałowi Mockowi za przygotowanie oparć do praktykabli
paniom z Rady Sołeckiej za przygotowanie poczęstunku dla Słowików
p. Grzegorzowi Mierzyńskiemu za użyczenie banerów
młodzieży z klasy VII SP w Bukówcu Górnym za ustawienie krzeseł na widowni
p. Jerzemu Sowijakowi za przygotowanie wystawy
Firmie Soundproduction za nagłośnienie
p. Kazimierzowi Samelczakowi za transport żołnierzy z wojskowej asysty honorowej
Wolontariuszom ze Stowarzyszenia Bukówczan MANU i ze Szkolnego Zespołu Regionalnego za przygotowanie posiłku dla wojska i gości, wystrój sceny, kwestowanie przed koncertem
Bankowi Spółdzielczemu we Włoszakowicach, firmie Budomex, p. Katarzynie Radke, Patrycji Śliwie za wszelką pomoc
mediom za rozpropagowanie imprezy, liczny udział w obchodach i liczne relacje w mediach
mieszkańcom Bukówca za oflagowanie domów
© 2015 Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie ProGrupa.com.

Szukaj