Aktualności

Na bukówieckiej ścieżce regionalnej

Wraz z wiosną ruszyła ścieżka dydaktyczna po bukówieckich tradycjach, kulturze i sztuce. Już w ubiegłym roku cieszyła się wielkim powodzeniem, a w tym  roku została jeszcze wzbogacona o atrakcje znajdujące się w niedawno otwartym wiatraku.

Nowe Lotko 2023

Zielóny gaj, koszyczek jaj!

… to duży koszyczek, bo nazbieraliśmy ponad 600 jaj! Tradycyjnie w czwartą niedzielę Wielkiego Postu członkowie Zespołu Nowe Lotko odwiedzili bukówieckie domy z nowym lotkiem. Byli tacy, co szli już dziewiąty czy dziesiąty raz, byli tacy, co mają dopiero pięć czy sześć lat i szli po raz pierwszy. A iść się da, bo Bukówiec jest coraz większy, domów do odwiedzenia co rok przybywa. Skrzydeł dodaje nam radość odwiedzanych Bukówczan, którzy witają nas serdecznie i hojnie obdarowują.

Nasza sala – po remoncie

Sala i nie tylko, wyremontowany został cały obiekt, tak wewnątrz jak na zewnątrz, łącznie z remizą. Nie wszyscy pamiętają, że budynek sali z zapleczem wybudowany został z inicjatywy mieszkańców Bukówca w latach 1973-1977. Większość prac została wykonana w tzw. czynie społecznym, czyli nieodpłatnie. Bukówczanie, w tym fachowcy-rzemieślnicy, podejmowali się określonych działań, a Społeczny Komitet Budowy wszystko koordynował, kontrolował, rozliczał.

Szukaj