Aktualności

Ostanie pożegnanie śp. Stanisława Malepszaka

W poniedziałek 4 grudnia 2023 roku pożegnaliśmy Stanisława Malepszaka. Został pochowany na cmentarzu w Żabikowie. Z Bukówca pojechała duża grupa osób. Byli to przedstawiciele: Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Bukówczan MANU, Zespołu Regionalnego im. A. Markiewicz, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Związku Hodowców Koni, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Szkoły Podstawowej im. ks. T. Kurpisza. Pojechali też dudziarze, którzy zagrali nad grobem naszego honorowego obywatela.

Mój Bukówiec Górny widziany w latach przed II wojną światową (wspomnienia z dzieciństwa)

1.Wstęp

Od wielu lat nosiłem w sobie pomysł, aby spisać to wszystko co przeżyłem jako dziecko w Bukówcu, w domu rodzinnym mego ojca. Dziś, po siedemdziesięciu latach, zachęcony życzliwą prośbą pani mgr Zofii Dragan, przystąpiłem do spisania mych wspomnień z dawno minionych lat. Dziś już niewielu pamięta tamte czasy, większość zmarła bądź jest jak ja w bardzo podeszłym wieku. Jest to zatem ostatni moment by na piśmie utrwalić to co widziałem i zapamiętałem. Pisząc starałem się wszystko podać z obiektywną prawdą, nic nie zmyślać ani upiększać, by ten materiał mógł stanowić jakiś drobny wkład do dziejów kultury materialnej i duchowej tej miejscowości, od setek lat przodującej w Krainie Przemęckiej.

Wspomnienie o Stanisławie Malepszaku

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 listopada 2023 roku, w wieku 96 lat zmarł Stanisław Malepszak, autor wspaniałej monografii naszej wsi.

Urodził się w Żabikowie 4 października 1927, gdzie zawędrował i osiadł jego ojciec Jan Malepszak, rodowity Bukówczanin. Miał 12 lat, skończył V klasę szkoły powszechnej, gdy wybuchła wojna. Lata wojny przeżył w Żabikowie. Jako nieletni ciężko pracował najpierw jako robotnik przymusowy w cegielni w Luboniu, a następnie w warsztatach kolejowych i parowozowni w Poznaniu.

Nasza Gwara w sieci nagrodzona

We wrześniu br. Stowarzyszenie Bukówczan MANU zgłosiło swój realizowany od kilku lat projekt GWARA W SIECI do Ogólnopolskiego Konkursu „Odkryj Swój Skarb/Język. Bogactwo Językowe Rzeczpospolitej” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Był to Konkurs  na najlepsze działania związane z pielęgnowaniem dziedzictwa lokalnego związanego z językiem: gwarą, dialektem, językiem regionalnym lub językiem mniejszości. Spośród nadesłanych bardzo licznych zgłoszeń jury wyłoniło i nagrodziło 4 laureatów:

Zespół NOWE LOTKO w Rzeszowie

Pojechaliśmy do dalekiego Rzeszowa na 39 Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego. To renomowany Konkurs, w którym zespoły i pary indywidualne prezentują tańce w formie autentycznej, niestylizowanej; nie opracowane w choreograficzne układy, lecz w sposób oddający dawny sposób bawienia się i tańczenia na zabawach, weselach, w gościńcach. Jest to niestety trudne, szczególnie dla nas młodych, którzy nigdy nie widzieliśmy jak to dawniej wyglądało…

Bukówczanie na Jubileuszowej Gali dziedzictwa niematerialnego

W dniach 6-7 października delegacja Bukówczan przebywała w Zakopanem na uroczystościach związanych z wręczeniem decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Uroczystość była połączona z jubileuszami 20-lecia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

GRA O TRADYCJE wygrana!

Dzień 28  września 2023 r. był dniem pełnym emocji dla uczniów klas czwartych naszej gminy. Zjechali oni z samego rana do Bukówca Górnego, gdzie wzięli udział w grze ulicznej pod nazwą Gra o tradycje, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Bukówczan MANU. 120 uczniów wraz z wychowawcami i opiekunami przez trzy godziny wędrowało po sześciu bazach. W każdej czekał na nich szef bazy z ciekawymi opowieściami, zajęciami i… zadaniem lub zagadką.

NOWE LOTKO na Festiwalu GAJDOVAĆKA

W dniach 15-17 września Zespół Regionalny NOWE LOTKO przebywał na międzynarodowym Festiwalu Gajdowaczka w Orawskiej Polhorze w Słowacji.  GAJDOVAĆKA to renomowany festiwal dudziarski, na który przyjeżdżają dudziarze z całej Europy. W tym roku przyjechali z: Francji, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Szkocji, Belgii, Niemiec, Węgier, Chorwacji, Czech oraz oczywiście z Polski i Słowacji. Wszędzie tam gra się na najróżniejszych dudach.

Szukaj