Organizacje

Kółko Rolnicze powstało w 1904 roku. Jego główni założyciele to: ks. Wiktor Mojżykiewicz z Przemętu, Franciszek Ksawery Speichert z Popowa, Franciszek Białas, Piotr Lórych, Franciszek Kaczmarek, Jan Rydlichowski, Piotr Grycz, Marcin Poloch, Tomasz Szulc, Jan Malepszy.

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Powstało w 1921 roku. Ich działalność nastawiona była na krzewienie sprawności i kultury fizycznej.

Odbywały się regularne spotkania, na których ćwiczono gimnastykę, biegi, skoki, rzut kulą i inne dyscypliny lekkoatletyczne. Rozgrywano   mecze   i   zawody ,   również   z   innymi wsiami. Przygotowywano pokazy gimnastyczne. Aby kupować sprzęt sportowy organizowali zabawy, przedstawienia teatralne. Towarzystwo prowadziło też zajęcia militarne: ćwiczenia musztry, strzelanie, ćwiczenia obronne, pierwsza pomoc. Ciekawe pokazy przygotowywała też sekcja akrobatyczna, działająca w latach trzydziestych.

Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1933 roku z inicjatywy ogniomistrza z Włoszakowic. Zapisało się 44 członków. Zakupiono strażacki wóz konny z ręczną motopompą.

Remiza była w starym folwarku (dziś tam mieszka rodzina Kruk). Do pożaru wóz ciągnęły wyznaczone konie, należące do gospodarzy bukówieckich. Zebrania odbywały się w sali Walentego Śliwy, natomiast ćwiczenia na łące za stawem  Drożdżyńskiego. Oprócz działalności typowo strażackiej zajmowali się działalnością społeczną, patriotyczną i kulturalną.

Koło Związku Emerytów Rencistów  i Inwalidów zostało założone 2.12.1979 e. w Klubie Rolnika w Bukówce. Założycielem był zarząd Wojewódzkiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  Lesznie z przewodniczącym panem Ignacym Przybylskim. Zebranie zagaiła Marianna Maćkowiak. Obecnych było 55 osób, a na  członków koła zapisało się 24 osoby. Działalność Koła była zawsze dość bogata i urozmaicona w każdym roku odbywa się 10 zebrań miesięcznie wspólnie z Klubem Złotej Jesieni.

Organizacja działa w ramach Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni Koło Powiatowe w Lesznie. Zrzesza hodowców różnych ras koni, przede wszystkim jednak rasy wielkopolskiej. Dbając o wysoki standard  hodowli i dobrą jakość materiału hodowlanego  organizuje fachowe szkolenia, członkowie organizacji prowadzą zaś punkty krycia ogierami własnymi i dzierżawionymi.

Grupa rowerowa powstała w kwietniu 2008 roku. Działa przy Radzie Sołeckiej. Grupa liczy obecnie 28 członków. Rowerzyści wyjeżdżają w trasę raz w tygodniu, we wtorki. Trasa liczy zwykle 20 – 30 km, bywa jednak że i 45 km. Członkowie posiadają książeczki wyjazdów wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w których potwierdzają na trasie każdy wyjazd.

© 2015 Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie ProGrupa.com.

Szukaj