Organizacje

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Powstało w 1921 roku. Ich działalność nastawiona była na krzewienie sprawności i kultury fizycznej.

Odbywały się regularne spotkania, na których ćwiczono gimnastykę, biegi, skoki, rzut kulą i inne dyscypliny lekkoatletyczne. Rozgrywano   mecze   i   zawody ,   również   z   innymi wsiami. Przygotowywano pokazy gimnastyczne. Aby kupować sprzęt sportowy organizowali zabawy, przedstawienia teatralne. Towarzystwo prowadziło też zajęcia militarne: ćwiczenia musztry, strzelanie, ćwiczenia obronne, pierwsza pomoc. Ciekawe pokazy przygotowywała też sekcja akrobatyczna, działająca w latach trzydziestych.

Bardzo ważne w działalności "Sokoła" były i są aspekty patriotyczne.

Obecnie najważniejszą imprezą organizowaną przez Towarzystwo jest Ogólnopolski Bieg SOKOŁA połączony z Mistrzostwami Polski Lekarzy, organizowany od r.

Od 2011 roku Towarzystwo organizuje jednodobowe „Bukówieckie Lotanie”, zainicjowane czterodobowym biegiem „800 km na 800-lecie Bukówca Górnego” w 2010 r.

Inne imprezy:

- coroczne Bale Sokoła

- Rajd Motorowy „Śladami września”

- liczne wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na narty, wyjazdy integracyjne

- współorganizacja obchodów rocznicowych wybuchu Powstania Wielkopolskiego (corocznie)

 W roku 2016 r. została wydana z pomocą TG Sokół monografia bukówieckiego „Sokoła” autorstwa Jędrzeja Zająca

Obecny zarząd:
Prezes: Jan Kot

Wiceprezes: Ryszard Grzesiecki
Naczelniczka Sokoła:  Anna Gbór
Naczelnik Sokoła: Dawid Lipowy
Skarbnik: vacat

Sekretarz: Dorota Świętek 

Gospodarz: Janusz Kordylas

Kontakt: Jan Kot, tel. 607 473 848

Szukaj