Organizacje

Stowarzyszenie Bukówczan MANU

(wcześniej Komitet Obchodów 800-lecia wsi Bukówiec i 600-lecia Szkolnictwa)

Organizacja powstała w  grudniu  2001 roku,  w czerwcu 2002 uzyskała osobowość prawną. Po zakończeniu obchodów 800 – lecia Bukówca, w grudniu 2010 roku zmieniła nazwę na Stowarzyszenie Bukówczan MANU.

Organizacja z  początku (z założenia) skupiała: władze wsi (sołtys i rada sołecka), dyrekcję i nauczycieli historii bukówieckiej szkoły, szefów bukówieckich organizacji, radnych Rady Gminy z Bukówca Górnego, twórców ludowych, historyków regionu, szefów zespołów bukówieckich (oczywiście tych, którzy chcą skupić się wokół idei Stowarzyszenia). Obecnie członkowstwo nie jest związane z pełnieniem funkcji.

Najważniejsze dotychczasowe działania:

 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej obiektów zabytkowych, zwyczajów ludowych, obiektów sztuki ludowej i sakralnej oraz wybranych imprez kulturalnych i sportowych w Bukówcu Górnym;
 • opracowanie i wydanie płyty z bukówiecką muzyką ludową, wydanie kilkunastu wzorów widokówek z Bukówca Górnego;
 • założenie w 2006 r. i prowadzenie do dziś tejże strony internetowej Bukówca, www.bukowiec-gorny.pl;
 • wypracowanie i ustalenie herbu Bukówca Górnego, wydanie samoprzylepnych naklejek z herbem;
 • wykonanie przez Jerzego Sowijaka 2 drewnianych płaskorzeźb: z herbem Bukówca oraz z tekstem upamiętniającym 800 – lecie wsi (zdobią salę Wiejskiego Domu Kultury);
 • wydanie książki  Stanisława Malepszaka Bukówiec Górny – 800 lat dziejów”;
 • zakup, remont  zegara wieżowego, montaż na wieży bukówieckiej remizy – 10 września 2006 (codziennie o 12.00 biciu zegara towarzyszy muzyka bukówieckiej kapeli dudziarskiej);
 • organizacja obchodów 100-lecia budynku „czerwonej szkoły” połączona, między innymi. z opracowaniem i odsłonięciem pamiątkowej tablicy upamiętniającej strajki szkolne w Bukówcu;
 • organizacja I Zjazdu Bukówczan;
 • przygotowanie obchodów 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, wydanie książki „Powstanie Wielkopolskie w Bukówcu i okolicy- opisy, wspomnienia,  opracowania”, prezentacja działań upamiętniających Powstanie w Bukówcu w TVP Poznań i TVP program poprzez program „Spadkobiercy Powstania Wielkopolskiego”;
 • wydanie folderu o zwyczaju „nowe lotko”;
 • prace nad słownikiem gwary bukówieckiej z Zakładem Dialektologii UAM Poznań;
 • przygotowanie II Zjazdu Bukówczan (11-12 września 2010), przygotowanie wydawnictw, wystaw,  imprez i przedsięwzięć na zakończenie obchodów (m.in. wybicie pamiątkowych medali, organizacja konferencji  popularno-naukowej, spektakl opery kameralnej „Leśniczy z kozienieckiej puszczy Karola Kurpińskiego” w wykonaniu artystów poznańskich scen operowych, odsłonięcie pamiątkowego kamienia z tablicą upamiętniającą 800-leci Bukówca;
 • wybudowanie kapliczki wotum wdzięczności z dwoma płaskorzeźbami (św. Marcina i św. Jakuba) oraz rzeźbą Matki Boskiej Charbielińskiej. Obok Kapliczki kamień z dwoma pamiątkowymi tablicami;
 • pamiątkowy skwer przed szkołą;
 • wydanie książki „Wspomnienie i opowieści Bukówczan”;
 • opracowanie planu Bukówca i wykonanie tablicy z planem wsi (parking przy domu kultury).
 • przygotowanie i organizacja widowiska historycznego „Potyczki polsko-bolszewickie 1920” w r. 2011;
 • przygotowanie i organizacja widowiska historycznego „Skąd w Bukówcu Tatarzy” w r. 2012, sfilmowane potem dla Discovery Channel, wielokrotnie emitowane w r. 2015 i 2016 roku na  Canal+ Discovery
 • przygotowanie i organizacja widowiska historycznego „Bunty kozackie na Ukrainie” w r. 2013
 • zakup strojów dla Zespołów Regionalnych o wartości 16 000 zł. ( w ramach środków unijnych)
 • Remont i renowacja Izby Regionalnej w Bukówcu, tak na zewnątrz jak wewnątrz (wraz z wyposażeniem), wydanie folderu o Izbie, lata 2012 i 2013  ( w ramach środków unijnych)
 • opracowanie, przygotowanie i wydanie słownika gwarowego „Co wieś, to inna pieśń – słownik gwary Bukówca Górnego w Wielkopolsce i regionu Spisza w Małopolsce”  w ramach współpracy międzyregionalnej Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w Lesznie i Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy w Łapszach w Niżnych
 • Remont wiatraka na ulicy Wiatracznej ( w ramach środków unijnych) Remont wiatraka został  wytypowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu jako jeden z najlepszych projektów związanych z renowacją zabytków. Został nakręcony program telewizyjny prezentowany kilkukrotnie w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej , 2014 r
 • Współorganizacja corocznych obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (od 2002 r.), Kabaretowych Ostatków (od 2006 r.) Konkursów Gwarowych „Mówimy Gwarą” (od 2003 r., od 2013 Stowarzyszenie jest głównym organizatorem)
 • Impreza promocyjna książki bukówczanki  Beaty Szady z udziałem autorki, 2016
 • Wykonanie nowej taczki, renowacja drugiej taczki,  do obrzędu lotania z klekotami. Wykonał je nieodpłatnie Czesław Poniży, prace kowalskie również nieodpłatnie wykonał Bolesław
 • Realizacja projektu Dudziarze z Bukówca, dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ej „Gwara w sieci”oraz  firmy SPOT24 Dominika Maya. W ramach projektu nagrany został profesjonalny 43 minutowy film o  bukówieckich dudach i dudziarzach, który jest rozpowszechniany w internecie, wydanie tego filmu w wersji płyty video (500 egzemplarzy), organizacja dwudniowych warsztatów w Boszkowie dla prawie 30 najbardziej znanych dudziarzy i koźlarzy z Wielkopolski i Lubuskiego (17-18.12.2016)
 • Współorganizacja Konkursu Kapel Dudziarskich im. Piotra i Floriana Ratajczaków (główny organizator Fundacja PRO IDEA Dominik May) 2017 i 2018
 • Realizacja projektu „Gwara w sieci”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, nagranie 10 profesjonalnych filmików z tekstami gwarowymi z Konkursów „Mówimy gwarą”, rozpropagowaniem ich w internecie na You Tube i Facebooku, wydanie płyty z tymże filmami i materiałami instruktażowymi dla nauczycieli i instruktorów dot. Gwary,  stworzenie strony internetowej „Gwara w sieci” (2017).
 • Stworzenie 5 filmów w ramach „Gwary w sieci II” (2018)
 • prowadzenie i utrzymywanie Izby Regionalnej, oprowadzanie po Izbie
 • przygotowanie, opracowanie i wydanie książki „By Bukwitz był znów Bukówcem”. Organizacja i przygotowanie  koncertu promocyjnego będącego jednocześnie imprezą z okazji  100-lecia Niepodległości Polski. Wydanie i koncert w ramach projektu „Niepodległa” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (16.11.2018)
 • Stowarzyszenie było głównym organizatorem obchodów 100-lecia wybuchu powstanie Wielkopolskiego w Bukówcu: w ramach których między innymi odbył się kocert Poznańskich Słowików, uroczysta msza z udziałem Asysty Honorowej Wojska Polskiego oraz uroczystości pod tablicami pamiątkowymi z udziałem tejże Asysty (apel poległych, salwa honorowa) – 6.01.2019 r.

W Ramach jubileuszy 600 – lecia szkolnictwa i 800-leci wsi odbyły sie też następujące imprezy: uroczyste otwarcie nowego skrzydła bukówieckiej szkoły, nadanie Zespołowi Szkół w Bukówcu imienia ks. Teodora Kurpisza, 30 – lecie Szkolnego Zespołu Regionalnego, 25 – lecie Bukówieckiej Kapeli Dudziarskiej, obchody rocznicowe wybuchu Powstania Wlkp. w Bukówcu połączone z odsłonięciem pamiątkowych tablic (patrz wyżej),  nadanie Zespołowi Szkół w Bukówcu sztandaru (po przeprowadzeniu zbiórki funduszy), I i II Zjazd Bukówczan

Aktualny Zarząd:
Prezes – Zofia Dragan
Wiceprezes – Tadeusz Malepszy
Sekretarz – Dominika Foterek
Skarbnik –Urszula Raszewska
Członek Zarządu – Małgorzata Woźna

Kontakt: tel. 605 646 262, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szukaj