Organizacje

Kółko Rolnicze

Kółko Rolnicze powstało w 1904 roku. Jego główni założyciele to: ks. Wiktor Mojżykiewicz z Przemętu, Franciszek Ksawery Speichert z Popowa, Franciszek Białas, Piotr Lórych, Franciszek Kaczmarek, Jan Rydlichowski, Piotr Grycz, Marcin Poloch, Tomasz Szulc, Jan Malepszy.

Głównymi celami Kółka Rolniczego były zawsze: szerzenie oświaty rolniczej, sprowadzanie nowoczesnych metod hodowli i uprawy, sprowadzanie nowych maszyn,  sprowadzanie nowych odmian zbóż i sadzonek.

Bukówieckie Kółko Rolnicze zajmowało się także działalnością kulturalną (organizowano zabawy, przedstawienia, dożynki) oraz turystyczną. Znane było też z działań patriotycznych, ich działalność w czasie zaborów była typowa dla pozytywistów, Kółko Rolnicze prowadziło wtedy walkę z zaborcą między innymi poprzez pracę organiczną i pracę u podstaw.

Obecnie każdego roku  Kółko Rolnicze jest współorganizatorem dożynek wiejskich.

Obecny zarząd:
  Prezes: Edward Fligier

  Wiceprezes: Franciszek Szady
  Sekretarz: ?
  Skarbnik: Jerzy Lorych
  Członkowie Zarządu: Maria Lipowa, Jan Grzesiecki, Henryk Grochowczak

Kontakt: tel. 65 537 21 13 (E. Fliger)

Szukaj