Organizacje

Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich to kontynuacja działalności Kółka Włościanek. W Bukówcu Kółko Włościanek powstało w 1924 roku z inicjatywy Elżbiety Tymkowskiej, zakonnicy, kierowniczki bukówieckiej szkoły.

Patronem był hrabia Józef Chłapowski a także jego żona (dziedzice Turwi, propagatorzy pracy organicznej i pracy u podstaw). Również miejscowe Kółko Rolnicze wspierało włościanki. Kółko Włościanek organizowało kursy np. kroju i szycia, haftu, serowarstwa, higieny, zapraw w wekach, prania, prasowania, pieczenia, gotowania, nowoczesnej hodowli. Propagowano hodowle warzyw wcześniej nieznanych np. pomidory. Zaczęły powstawać piękne ogródki kwiatowe. Z inicjatywy włościanek powstało też  pierwsze przedszkole w Bukówcu, tzw. dzieciniec.

Obecnie bukówieckie Koło Gospodyń Wiejskich skupia się na organizowaniu kursów nowoczesnego żywienia,, nowoczesnego i eleganckiego wystroju stołu, zdrowia kobiety itp. Panie spotykają się też na corocznych uroczystościach, np. „stół wigilijny” połączony z opłatkiem, wystawą ozdób gwiazdkowych  i degustacją wigilijnych potraw; „stół wielkanocny” połączony  z wystawą ozdób wielkanocnych i degustacją potraw na święta Wielkiej Nocy. Corocznie organizują kilka wycieczek do miejsc zarówno ciekawych turystycznie jak też ze względu na zainteresowania członkiń. Panie prowadzą też wypożyczalnię naczyń i urządzeń gospodarstwa domowego. Corocznie prezentację działań bukówieckich Gospodyń można zobaczyć  na wystawie z okazji Jarmarku Gminnego. Koło liczy 75 członkiń. Siedziba: pokój na parterze Wiejskiego Domu Kultury.

Aktualny  Zarząd:
Przewodnicząca: Kamila Gnacińska

Z-ca Przewodniczącej: Katarzyna Poniża
Sekretarz: Lucyna Zapłata
Skarbnik: Mariola Grzesiecka

Kontakt: Kamila Gnacińska tel. 601 937 434

Szukaj