Organizacje

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1933 roku z inicjatywy ogniomistrza z Włoszakowic. Zapisało się 44 członków. Zakupiono strażacki wóz konny z ręczną motopompą.

Remiza była w starym folwarku (dziś tam mieszka rodzina Kruk). Do pożaru wóz ciągnęły wyznaczone konie, należące do gospodarzy bukówieckich. Zebrania odbywały się w sali Walentego Śliwy, natomiast ćwiczenia na łące za stawem  Drożdżyńskiego. Oprócz działalności typowo strażackiej zajmowali się działalnością społeczną, patriotyczną i kulturalną.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Bukówcu jest jednostką typu S. Posiada samochód wyposażony w autopompę, może prowadzić samodzielne działania ratowniczo – gaśnicze. Strażacy wyjeżdżają nie tylko do okolicznych pożarów ale też innych zdarzeń, jak zalanie, podtopienia, wichury, zabezpieczanie terenu i kierowanie ruchem podczas akcji ratowniczych  itp. Corocznie na zawodach gminnych wystawia od 5 do 7 drużyn w różnych grupach wiekowych , często plasując się czołowych miejscach szczególnie w grupach najmłodszych.  Strażacy, jako służby porządkowe, obsługują duże imprezy takie jak Bieg Sokoła, Zawody w Powożeniu, Gminny Dzień kobiet. Oprócz działalności związanej z profilem organizacji, strażacy organizują wycieczki turystyczne i okazjonalne spotkania. Na uroczystościach wiejskich przygotowują pokazy strażackie, również gaszenie pożaru ręczną motopompą na wozie konnym. Co roku pełnią też wartę przy Grobie Pańskim w Wielkim Tygodniu. Straż liczy obecnie  107 członków. Siedziba: pokój przy remizie w Wiejskim Domu Kultury.

Aktualny zarząd:
Prezes: Bartłomiej Zając
Zastępca prezesa: Grzegorz Poniży
Naczelnik: Jacek Marcinek

Z-ca naczelnika Eryk Poniży
Skarbnik: Jan Grygiel
Sekretarz: Rafał Młynkowiak

Gospodarz: Dawid Błaszkowski

Kronikarz: Monika Fliger

Członek Zarządu: Piotr Gnaciński

Kontakt: Bartłomiej Zając, tel. 667 889 673

Szukaj