Ludzie Bukówca

Władysław Marcinek

Władysław Marcinek

Urodzony 22 maja 1952 r. w Bukówcu Górnym.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Bukówcu, pomimo wykazywania nieprzeciętnych zdolności w zakresie matematyki, trafił do zasadniczej szkoły zawodowej przy ul. Narutowicza w Lesznie, gdzie początkowo uczył się na ślusarza, a następnie z uwagi na stan zdrowia przeszedł do klasy w zawodzie elektromontera.

W tym czasie, w wieku 16-u lat, lekarze zdiagnozowali u niego nieuleczalną chorobę zaniku mięśni. Z powodu nasilającej się choroby miał przymusową przerwę w swojej dalszej nauce. Jednak siłą woli nie dał opanować się chorobie. Poprzez księgarnię wysyłkową sam zaczął zamawiać specjalistyczne książki z matematyki i udzielać korepetycji, dzięki którym przełamał izolację spowodowaną chorobą.

Dowiedziawszy się o technikum dla niepełnosprawnych w Poznaniu – z powodów formalnych – musiał powrócić i ukończyć zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie radiomechanika (1969 r.). Następnie po roku nauki w technikum i zdaniu specjalnego egzaminu został przeniesiony do klasy maturalnej. Maturę uzyskał w roku 1974 i jako prymus bez egzaminów wstąpił na Wydział Matematyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1979 r. Zabiegał o podjęcie pracy naukowej, ale bez rezultatów. Uległ także nieszczęśliwemu wypadkowi, który spowodował częściową amnezję.

Powrócił do Bukówca i dalszego samokształcenia. Tym razem poświęcił się fizyce. Korespondował z wybitnymi uczonymi na temat swoich zainteresowań. W 1981 r. po rozmowie z prof. Janem _opuszańskim został przyjęty na studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, zwieńczone uzyskaniem doktoratu w 1989 roku. Jako adiunkt w IFT UWr. specjalizował się w metodach matematycznych w fizyce kwantów. W 2002 roku uzyskał habilitację w tej dziedzinie.

Napisał ponad 60. rozpraw naukowych z matematyki i fizyki teoretycznej oraz ponad 110 recenzji, głównie w językach obcych.

Był członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego, członkiem Katedry Algebry i Logiki Universidad Nacional Autonoma w Mexico City, współredaktorem Encyklopedii Fizyki Teoretycznej. Był współzałożycielem Towarzystwa Zwalczania Chorób Mięśni. Napisał liczne artykuły prasowe poświęcone problematyce niepełnosprawnych.

Zmarł 9 czerwca 2003 roku we Wrocławiu.

Szukaj