Ludzie Bukówca

Marianna Dudek - Maćkowiak

Marianna Dudek - Maćkowiak

Ur. w 1920 w Bukówcu. Przed wojną ukończyła szkołę powszechną w Bukówcu. Była sekretarką przedwojennego Kółka Włościanek. W czasie wojny wysiedlona do Niemiec na przymusowe roboty. W 1949 r. poślubiła Józefa Maćkowiaka, organistę i działacza społecznego. Lata pobytu na obczyźnie w czasie wojny opisała w pamiętniku „Bukówiec Górny. Moja mała ojczyzna” (1997). W ogóle pisarstwo jest główną pasją jej życia. Z powodzeniem brała udział w niezliczonych konkursach organizowanych przez redakcje różnych gazet. Jest autorką wielu utworów okolicznościowych. Od 1984 r. należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Drugą pasją jej życia jest muzyka. Gry na skrzypcach, opłacanej przez przedwojenną dyrektorkę szkoły w Bukówcu, s. Elżbietę Tymkowską,  uczyła się u ówczesnego nauczyciela muzyki Stanisława Mateckiego. Przez wiele lat prowadziła Klub „Złotej Jesieni” i była długoletnią kierowniczką i instruktorką tamtejszego zespołu śpiewaczego i kapeli. Opracowała i wydała ok. 200 piosenek ludowych z Bukówca i okolic („Pieśni ludowe z Bukówca Górnego”, 1999). Redakcja „Naszego Jutra” zredagowała i wydała jej wspomnienia „Kto wspomni o dziewczętach-sanitariuszkach z 1939 roku?” (1995) oraz „Droga do Lourdes” (1996). Za swoją długoletnią działalność otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień.

Szukaj