Aktualności

Kolejny sukces Zespołu Regionalnego im. Anny Markiewicz

Miał on miejsce na IX Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej – Keilce 2014 w dniach 27 – 29 czerwca.

Na Festiwal pojechało 6 par tanecznych i Kapela Dudziarska w składzie Wojciech Wojciechowski i Kamila Szulczyk. Zespół przedstawiał tańce i przyśpiewki weselne z naszej wsi.

Występ oceniała Rada Artystyczna Festiwalu w składzie: przewodniczący Anatol Kocyłowski (tancerz, choreograf, scenograf, reżyser i pedagog), Jolanta Dragan (etnograf, muzeolog, archeolog), Agnieszka Nagnajewicz (etnochoreograf, reżyser) oraz dr Tomasz Nowak (etnomuzykolog).

W Festiwalu brało udział 11 zespołów z całej Polski: oceniano w dwóch kategoriach: zespoły autentyczne i zespoły z opracowaniem artystycznym. W kategorii zespołów autentycznych Zespół nasz otrzymał pierwsze miejsce, wraz z zespołem śpiewaczym „Pelagia” z województwa lubelskiego. Wyróżnieniu towarzyszyła nagroda finansowa w wysokości 3 000 zł.

Rada Festiwalu oceniła nasz występ bardzo wysoko, zachęcając jednocześnie do kontynuacji i zachowania naszych tradycji w śpiewie i tańcu.

Szukaj