Aktualności

Podziękowanie

W ostatnim dniu mojej pracy jako dyrektora bukówieckiej szkoły, pragnę z całego serca podziękować wszystkim, którzy przez 18 lat współpracowali ze mną . Miałam ogromne szczęście pracować i współpracować z gronem wspaniałych ludzi, dzięki którym tak wiele, na różnych płaszczyznach życia szkoły mogłam zrobić.

Bardzo dziękuję wszystkim moim nauczycielom, z którymi przez te wszystkie lata miałam przyjemność pracować. Szczególne podziękowania kieruję do obecnego Grona Nauczycielskiego i tych wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy każdego dnia, nie patrząc na porę dnia i dzień tygodnia, pracowali ze mną, inspirowali mnie i bezgranicznie, bezinteresownie angażowali się w najróżniejsze działania na rzecz uczniów, szkoły i naszej wsi, kreowali nowe oblicze szkoły: szkoły nowoczesnej, zadbanej, o coraz wyższym poziomie nauczania, dobrze przygotowującej nie tylko do egzaminów zewnętrznych, ale też do życia.

Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich pracowników obsługi. Dziękuję pracownikom biura za ogromną fachowość, bezinteresowne zaangażowanie i codzienną, bezcenną życzliwość. Dziękuję też pozostałym pracownikom, za ogromne staranie i zaangażowanie w swoje obowiązki. To dzięki Wam szkoła uchodziła za ładną, czystą i zadbaną, a Wasze bezinteresowne działania często wykraczały poza nałożone na Was obowiązki. W tym momencie dziękuję też za Szkółkę Dudziarską i wszystko co dla szkoły i bukówieckich tradycji robi jej opiekun.

Dziękuję rodzicom z kolejnych Rad Rodziców i nasze wspólne działania: coroczne Festyny Szkolne, wspólne wigilie szkolne, niezapomniane dni dziecka i wspólną organizację wielu innych imprez, a także za sprawę niezwykle ważną dla naszej szkolnej społeczności: za Fundację Sztandaru.

Bardzo dziękuję proboszczom naszej parafii. Szczególne podziękowania kieruję wysoko, w niebo, nieżyjącemu już ks. kanonikowi Górnemu, który tak wiele mnie nauczył i w tak wielu sprawach pomógł. Dziękuję bardzo obecnemu proboszczowi za wszystkie piękne nabożeństwa szkolne, za wszelką pomoc w organizacji życia szkoły.

Dziękuję rodzicom wszystkich uczniów, za prace społeczne na rzecz szkoły, dobre rady, życzliwość, wspieranie moich działań.

Dziękuję wszystkim uczniom, za radość i dumę jaką mi przynosili swoimi sukcesami. Dziękuję szczególnie tym, którzy angażowali się w zespoły artystyczne, sportowe, którzy godnie reprezentowali szkołę na konkursach i zawodach szkolnych i pozaszkolnych. Dziękuję i tym, którzy stwarzając problemy i psocąc uczyli mnie słuchać, widzieć i cieszyć małymi z pozoru rzeczami. Dziękuję wam drogie dzieci za to, że jesteście - bo jesteście radością tej Szkoły.

Dziękuję władzom i pracownikom organu prowadzącego za wszystkie wspólnie organizowane przedsięwzięcia i każdą sprawę, w której mi pomogli. Dziękuję władzom i pracownikom organu nadzoru pedagogicznego, za wieloletnią współpracę i pomoc.

Szczególne podziękowania kieruję też do członków wszystkich organizacji oraz pracownikom wszystkich instytucji z którymi współpracowałam . Było ich bardzo wiele, nie sposób wszystkich wyliczyć... Wspólnie organizowaliśmy imprezy, koncerty, występy, niosąc radość, pomoc i pomnażając wspólne dobro; szczególnie gorące podziękowania kieruję też bowiem do sponsorów naszej szkoły.

Dziękuję bukówieckim sołtysom, szczególnie obecnemu sołtysowi za wiele życzliwości, pomocy i okazywany szacunek dla szkoły i jej działań.

Przez wszystkie te lata starałam się pełnić swoje obowiązki jak najlepiej, być dobrym nauczycielem i dyrektorem, a kierując się dewizą moich przodków, starałam się być najpierw dobrym człowiekiem, a potem dobrym nauczycielem i dyrektorem. Poświęciłam naszej szkole wiele czasu, również tego prywatnego: w soboty, niedziele, popołudnia, wieczory, wszystkie wakacje... I nie żałuję tego pomimo, że dziś są tacy, którzy chcą to obrócić przeciwko mnie. Moja szkoła, moja wieś, Wielkopolska i Polska zawsze będą dla mnie ważne, a odpowiedzialność, pracowitość, uczciwość, honor, godność i patriotyzm, to nie są dla mnie pusta słowa. Starałam się, by nie były też pustymi słowami dla innych, tak moich współpracowników, jak uczniów.

Odchodzę ze stanowiska z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, chociaż nie wszystko co zamierzałam udało mi się zrealizować. Odchodząc ze stanowiska dyrektora, nie zaprzestanę jednak dalszych starań, chcę pozostać w naszej szkole i wsi, i dalej dbać o nie, pielęgnować tradycje, organizować imprezy, pomnażać nasze wspólne dobro. Chcę dalej trwać w dewizie, która została wyryta na pamiątkowym kamieniu przed szkołą: „Nie mówmy, że czasy są złe, my jesteśmy czasem, bądźmy dobrzy, a czas będzie dobry”.

Raz jeszcze dziękuje wszystkim za piękne pożegnanie jakie zgotowaliście mi w dniu zakończenia roku szkolnego. Nigdy nie zapomnę tych chwil i tego co dla mnie wtedy zrobiliście.

Dziękuję raz jeszcze wszystkim za wszystko, przepraszam jeśli kogoś pominęłam. Życzę Wam i sobie wszystkiego dobrego staropolskim zawołaniem „Szczęść Boże”.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym

mgr Zofia Dragan

 

Bukówiec Górny, 31 sierpnia 2015 r.

© 2015 ZS Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie ProGrupa.com.

Szukaj