Aktualności

Podziękowania

Podziękowania

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli zorganizować dożynki wiejskie oraz festyn wiejski w naszej wsi Bukówiec Górny. Dziękuję za udzieloną mi i Razie Sołeckiej bezcenną pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych imprez.

Dzięki Państwa pomocy mogłem zabezpieczyć finansowo i materialnie ich organizację. Dziękuję za wielkie zaangażowanie mieszkańców Bukówca, szczególnie w organizację i przebieg dożynek, które tak szczególnie są tu od wielu pokoleń kultywowane. Wasz liczny udział wzbogacił to nasze największe rolnicze święto, przyczyniając się do podtrzymania wielopokoleniowej tradycji i szacunku do pracy na roli.

Cieszę sie że w naszej okolicy są osoby, dla których cenna jest dbałość o nasze wielkopolskie tradycje.

Jeszcze raz wszystkim za wszelką pomoc serdecznie dziękuję.

Jednocześnie składam naszym rolnikom życzenia, by praca na naszej roli, naszej ojcowiźnie, przynosiła radość, satysfakcję, godne życie i szacunek otoczenia.

Z wyrazami szacunku

sołtys Tadeusz Malepszy

Szukaj