Aktualności

Wspomnienie o Zygmuncie Apolinarskim

Wspomnienie o Zygmuncie Apolinarskim

16 lutego 2016 r. odszedł od nas Zygmunt Apolinarski, człowiek niezwykły, zasłużony dla naszej miejscowości. Świetny, znany w całej okolicy rymarz, wytrawny pszczelarz, kronikarz i historyk naszej wsi.

Zygmunt Apolinarski, urodził się w Bukówcu w 24 marca 1928 r. Tu rozpoczął naukę w szkole powszechnej, ale wybuch II wojny światowej przerwał edukację. Lata okupacji spędził w swoim rodzinnym domu, jednak od 14 roku życia musiał pracować przymusowo w niemieckim gospodarstwie. Po wojnie dokończył szkołę i zdobył zawód rymarza, który wykonywał do końca swojego życia. Zawodu uczył się u swojego ojca, również rymarza Franciszka Apolinarskiego. Przez ponad 3 lata odbywał służbę wojskową w artylerii przeciwlotniczej, gdzie otrzymał „Brązowy Krzyż Zasługi”. Po przeniesieniu do rezerwy otrzymał stopień oficerski.

 

Jedną z jego pasji było pszczelarstwo, którym zajmował się już jako dziecko, wraz z ojcem w rodzinnej pasiece. Jako świetny hodowca pszczół otrzymał tytuł „Mistrza Pszczelarskiego. Drugą pasją była historia. Ta druga pasja pojawiła się już w dzieciństwie, gdy wieczorami słuchał opowiadań i wspomnień wojennych swego ojca Franciszka oraz przyjaciół ojca, żołnierzy pierwszej wojny światowej, powstania wielkopolskiego, a także wojny polsko-bolszewickiej. Właśnie historia tamtych czasów oraz drugiej wojny światowej interesowała go najbardziej. Poświęcił wiele lat na zbieranie materiałów i spisywanie relacji świadków tamtych wydarzeń. W jego zbiorach znajdują się liczne artykuły, dokumenty, zdjęcia, pamiątki takie jak chociażby kieszonkowa kronika podoficera z okresu wojny polsko-bolszewickiej.

Zygmunt Apolinarski nie tylko zbierał materiały i pamiątki lecz także spisywał i opracowywał dzieje bukówczan, między innymi spisał losy powstańców wielkopolskich z Bukówca, wspomnienie o ojcu Franciszku Apolinarskim, powstańcu wielkopolskim i uczestniku wojny bolszewickiej. W wyniku wieloletnich poszukiwań sporządził listę powstańców wielkopolskich z Bukówca, gdyż spisy powstańców jak   i wiele dokumentów zawierających dane osobowe z okresu powstania, zostały zniszczone na początku II wojny światowej w obawie przed aresztowaniami i rozstrzeliwaniami. Te nazwiska Zygmunt Apolinarski ustalił głównie poprzez relacje świadków w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Nie jest ona pełna, obejmuje zaledwie 120 osób spośród prawdopodobnie 300 biorących udział w pierwszej fazie powstania (przed mobilizacją) i około 150 biorących udział również w drugiej fazie, już po utworzeniu regularnego wojska. Zidentyfikował także wszystkich powstańców znajdujących się na fotografiach z 1919 i z 1923 r.

Część jego opracowań znalazło się w dwóch wydawnictwach bukówieckich. W książce „Powstanie Wielkopolskie w Bukówcu i okolicy, opisy, wspomnienia, opracowania” możemy przeczytać Wspomnienie o losach wojennych mojego ojca Franciszka Apolinarskiego, jest tam także lista 120 nazwisk bukówieckich powstańców. W książce „Wspomnienia i opowieści Bukówczan” przeczytać możemy opowieść Droga bojowa na froncie wschodnim Franciszka Apolinarskiego. Zamieszczamy na naszej stronie fragment z pierwszej z książek.

Do końca życia Zygmunt Apolinarski pracował w swoim warsztacie i zagrodzie. Cieszył się liczną rodziną, wnukami i prawnukami. Wkrótce obchodziłby 88 urodziny, a także 60 rocznicę ślubu z żoną Leokadią. Odszedł wspaniały człowiek: zasłużony, fachowiec jakże rzadkiej już dziś specjalności, pasjonat. Cześć jego pamięci.

Szukaj