Aktualności

Manugi w Kazimierzu nad Wisłą - i znów sukces

Manugi w Kazimierzu nad Wisłą - i znów sukces

W dniach 24 – 26 czerwca 2016 r. Kazimierzu nad Wisłą odbywał się jubileuszowy, 50- ty Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Jest to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs kapel ludowych w Polsce. Braliśmy w nim udział wielokrotnie, w różnych kategoriach, odnoszą liczne sukcesy.

W tym roku pojechali : Tomasz Kiciński, Michał Mocek, Patryk Szulc i Zbigniew Kasperski. W Konkursie mogli wziąć udział tylko Tomasz i Michał, obowiązuje tu bowiem trzyletnia karencja dla nagrodzonych kapel i śpiewaków. Poza tym jest to konkurs tradycyjnego muzykowania i nasi dudziarze mogą tu występować tylko w tradycyjnym składzie czyli jeden dudziarz i jeden skrzypek.

Oceny dokonuje bardzo fachowe i wymagające Jury złożone z najlepszych etnomuzykologów, muzykologów i etnografów w Polsce. W ty roku jury pracowało w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski (przewodniczący),  Maria Baliszewska, prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, prof. dr hab. Piotr Dahlig, mgr Aleksandra Bogucka, mgr Marian Chyżyński, mgr Jacek Jackowski, Remigiusz Mazur- Chanaj,  prof. dr hab. Bożena Muszkalska i dr Janina Biegalska. Ocenie podlegał dobór regionalnego repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz poziom artystyczny.

A pracy jury miało sporo, bo  wysłuchało 25 Kapel, 29 Zespołów Śpiewaczych, 15 Instrumentalistów, 23 Solistów Śpiewaków,13 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja, oraz 24 grup w konkursie „DUŻY - MAŁY”. W konkursie festiwalowym wzięło udział około 800 artystów ludowych z 14 województw.

No i tu dochodzimy do najważniejszego momentu: I nagrodę otrzymała nasza Kapela w składzie Tomasz Kiciński i Michał Mocek!

Warto zacytować jeszcze pewne fragmenty z protokołu Jury:
„Jury przypomina, że głównym celem Festiwalu jest ochrona tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego stylu muzykowania i śpiewu.
Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która to część nie może zostać zaprzepaszczona w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem o tożsamości lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej. Komisja z pełnym przekonaniem stwierdza, że Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu dobrze służy realizacji postulatów zawartych w Konwencji UNESCO z 2003 roku o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przypominamy, że Konwencja została ratyfikowana przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 2010 roku i ustawowo przyjęta przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2011.”

Dodajmy jeszcze, że Festiwal odbywa się w niesamowitej atmosferze artystycznej, w otoczeniu urokliwego, starego miasteczka nad Wisłą. Towarzyszy mu wielki  jarmark rękodzieła ludowego, liczne koncerty, występy, widowiska i pokazy towarzyszące. Całość dopełniają kultowi konferansjerzy:  Józef Broda z Istebnej oraz Stanisław Jaskułka, góral-aktor, znany miedzy innymi z seriali telewizyjnych.

Szukaj