Aktualności

Dożynki 2016

Dożynki 2016

W piękną sierpniową niedzielę odbyły się dożynki wiejskie w Bukówcu Górnym. Rano o godzinie ósmej w kościele parafialnym odprawiona zastała dziękczynna msza święta, na której delegacje mieszkańców w procesji z darami wnieśli do kościoła wieniec żniwny, owoce, kwiaty, warzywa oraz miód i piękny bochen chleba z tegorocznych zbiorów.

Po południu na boisku dziękowaliśmy ludziom rolniczego trudu w myśl hasła, które wisiało na widocznym miejscu: „Pan pobłogosławił, ziemia plon wydała”. O godzinie 13.30 przez wieś przejechał korowód dożynkowy. Następnie świętowaliśmy przy udziale muzyki, śpiewu z zespołami i przybyłymi gośćmi. Wśród gości były władze regionu i ksiądz proboszcz. Zebrani na dożynkach oklaskiwali występy dziecięcego zespołu „Spontan” z Boguszyna i zespół „Iskierki” z Leszna. Piękne piosenki zaprezentował zespół śpiewaczy „Złota Jesień” z Bukówca Górnego. Uroczysty obrzęd wręczenia wieńca żniwnego oraz wiązankę pieśni i tańców ludowych wykonał - jak zawsze wspaniale -nasz bukówiecki Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz. Duże oklaski zebrali startujący w Turnieju Żniwnym o bochen chleba mieszkańcy wsi.

Szczególnie witano rolników seniorów. To właśnie oni położyli podwaliny dzisiejszego bukówieckiego rolnictwa i wszczepili w obecnych rolników umiłowanie i szacunek do roli. Wyrażono głęboką wdzięczność i podziękowanie za pracę dla naszej wsi i całej polskiej ziemi.

Bawiono się na tych dożynkach do późnych godzin nocnych na zabawie w plenerze. Życzymy wszystkim pracującym na roli, by cieszyli się szacunkiem przynależnym ludziom godnej i potrzebnej pracy. Niech serce każdego pozostanie przy tradycji swoich ojców. Niech będzie przykładem dla młodego pokolenia, że ziemia to matka, która daje pokarm.

 

Z poważaniem

Sołtys wsi Tadeusz Malepszy

Szukaj