Aktualności

By Bukwitz był znów Bukówcem

Piątkowy wieczór, 16. listopada, zgromadził na bukówieckiej sali liczną publiczność. Wieczorem odbyła się promocja książki „By Bukwitz był znów Bukówcem” oraz towarzyszący jej koncert.

Promocję, rozpoczętą hymnem państwowym,  zaszczyciło swoją obecnością wielu dostojnych gości: sekretarz gminy Włoszakowice p. Monika Klemenska, prezes firmy Werner Kenkel p. Halina Florek oraz zaproszeni przez organizatorów bohaterzy sprzed stu lat, uczestnicy corocznych przejazdów postaci historycznych: Józef Piłsudski (Hieronim Apolinarski), Ignacy Paderewski (Kazimierz Kurpisz),  Jan Otto (Krzysztof Poczekaj), Józef Górny (Sławomir Lis), poseł Franciszek Kaczmarek (Jerzy Kulas), nadleśniczy Feliks Rożyński (Ryszard Łopusiewicz). XVII Pułk Ułanów Leszczyńskich reprezentował Andrzej Lipowy.

Przedstawienia wydawnictwa dokonała Barbara Dragan. Podziękowała też zaproszonym gościom za wszelką pomoc przy opracowaniu i wydaniu książki. Wszyscy zaproszeni goście zostali obdarowani książkami „By Bukwitz był znów Bukówcem”.

Gratulacje wydawcy złożyli: w imieniu wójta Gminy Włoszakowice p. Amadeusz Apolinarski, w imieniu sołtysa Bukówca p. Janina Malepsza, a także p. prezes Halina Florek.

Koncert promocyjny rozpoczął występ Szkolnego Zespołu Regionalnego. Zespół, pod kierownictwem Zofii Dragan, przygotował specjalny program z recytacjami, pieśniami z okresu 1900 – 1920 r. oraz scenkami i przyśpiewkami inspirowanymi tekstami z wydanej książki.  Koncert prowadzony był bardzo profesjonalnie przez Patrycję Śliwę, Alicję Drobnik i Dominikę Grycz. Kolejne piosenki, recytacje i scenki były gromko oklaskiwane przez publikę.

W koncercie wystąpił też Chór Szkolny pod dyrekcją Anny Grochowczak. Zaśpiewał on cztery pieśni, szczególnie oklaskiwana była ostatnia – Żeby Polska była Polską. Koncert zakończyła kapela Dudziarska MANUGI, która przygotowała stare pieśni żołnierskie i patriotyczne. Zakończyła go brawurowo wykonana i gorąco oklaskiwana piosenka „Już kuferek stoi zrychtowany”.

Koncert zakończył występ Kazimierza Kurpisza, który wygłosił mowę Ignacego Paderewskiego (tę z okna hotelu Bazar w Poznaniu).

Widzowie podziękowali artystom oklaskami na stojąco.

Na koniec wszyscy zaśpiewali Rotę, która zabrzmiała potężnie i pięknie, śpiewana była przez wszystkich i z wielkim zaangażowaniem.

A oto kilka informacji o wydanej książce:

Promowana książka jest pracą zbiorową pod redakcją Barbary Dragan, zawierającą dostępne materiały kronikarskie, fragmenty pamiętników oraz opracowania związane z działalnością niepodległościową Bukówczan w okresie od połowy XIX w. do roku 1920.

            Składa się z trzech części:

Część I Czas niewoli: opracowania i opisy z lat od połowy XIX w. do wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Część II Czas walki: Powstanie Wielkopolskie, opracowania, opisy, wspomnienia, w tym wspomnienie z wojny na wschodzie.

            Część III Czas pamięci:  opisaliśmy tu ludzi i miejsca związane z bukówiecką walką o niepodległość. Zamieściliśmy też teksty poetyckie, poezję powstańczą, przyśpiewki i piosenki patriotyczne zachowane w Bukówcu (najczęściej w przekazie ustnym)..

Inicjatorem i wydawcą jest Stowarzyszenie Bukówczan MANU

Autorzy tekstów to: dr Stanisław Malepszak, dr Marek Rezler,  mgr Antoni Kaczmarek,  mgr Barbara Dragan, mgr Zofia Dragan

oraz Władysław Durski, Jan Grzesiecki, Zygmunt Apolinarski, Kazimierz Grzesiecki, Franciszek Lórych, Józef Gębaczka, Anna Markiewicz, Marianna Maćkowiak

Projekt okładki, opracowanie graficzne:

Alicja Żukowska

Korekty dokonały:

Barbara Dragan, Zofia Dragan, , Hanna Owsianna

Partnerzy projektu:

Fundacja PRO - IDEA, ul. Włodarczaka 46/27, Leszno, której prezesem jest p. Dominik May

Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym, której dyrektorem jest p. Daniel Piasecki

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

Organizatorzy dziękują:

Doktorowi Markowi Rezlerowi,  Stanisławowi Malepszakowi , Antoniemu Kaczmarkowi, Annie Majewskiej, Wojciechowi Kicmanowi, Pawłowi Borowcowi za przekazanie tekstów autorskich do wydania.

Janinie Grzesieckiej, Danucie Markiewicz-Głuszak, Irenie Michalewicz, Annie Majewskiej, Barbarze Danielewskiej, Jerzemu Sowijakowi, Dorocie Świętek, Piotrowi Ruszkowskiemu, Mieczysławowi Polochowi, Annie Zając, Marii Helińskiej, Hannie Owsiannej, za udostępnienie materiałów kronikarskich oraz zdjęć.

Dyrekcji Szkoły, nauczycielom i młodzieży bukówieckiej szkoły  za pomoc w przepisywaniu tekstów oraz czynne włączanie się w projekt „By Bukwitz był znów Bukówcem”. Szczególne podziękowania dla p. Kamila Kutnego, p. Magdaleny Drobnik i p. Wioletty Zając za przeprowadzone lekcje historyczne.

Firmie Werner Kenkel za dekoracje: p. prezes  Halinie Florek i p. Antoniemu Samolowi.

Gminnemu Ośrodkowi Kultury za  pomoc organizacyjną.

Szkolnemu Zespołowi Regionalnemu, Chórowi Szkolnemu, Kapeli MANUGI i ich instruktorom oraz Kazimierzowi Kurpiszowi za piękne występy.

Dariuszowi Wandolskiemu za profesjonalna nagłośnienie, również na próbie generalnej.

Uczniom: Arkadiuszowi Lipowemu, Gracjanowi Skrzypczakowi, Hubertowi Spławskiemu, Kamilowi Kaczmarkowi za pomoc w organizacji sceny.

Członkom Stowarzyszenia, a także  p. Wioletcie Kałek i p. Beacie Jerzyk za wszelką pomoc w obsłudze imprezy.

            Publiczności za liczny udział i zaangażowanie.

Serdecznie dziękujemy też:

-  Panu Jerzemu Sowijakowi za przygotowanie ciekawej wystawy z pamiątkami o Powstaniu  Wielkopolskim i rzeźbami o tematyce niepodległościowej.

- Panu Pawłowi Apolinarskiemu za wypożyczenie kulbak wojskowych, lanc i replik karabinów, które wspaniale ozdobiły scenę i współtworzyły klimat tamtych lat.

- Uczniom klas VI i VII za piękne prace o tematyce niepodległościowej, które ozdobiły korytarz Domu Kultury .

 

Wszystkim Czytelnikom nowej bukówieckiej książki życzymy miłej lektury. Informujemy też, że w książkę można się zaopatrzyć w sekretariacie bukówieckiej szkoły.

Już dziś zapraszamy także na obchody stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Bukówcu oraz  przyłączenia Bukówca do Polski, która odbędzie się 6 stycznia 2019 roku.

© 2015 Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie ProGrupa.com.

Szukaj