Aktualności

Dalszy remont wiatraka przy ulicy Wiatracznej

Dalszy remont wiatraka przy ulicy Wiatracznej

W 2014 roku (jak ten czas szybko leci…), rozpoczęliśmy remont tego wiatraka: uzyskał śmigi, altankę, dach z gontu, ścianę z gontu, został oczyszczony, pomalowany, zainstalowano instalację odgromową, oświetlono wiatrak. Niestety na remont wnętrza nie starczyło nam już środków.

Od tamtej pory Stowarzyszenie Bukówczan MANU szukało możliwości pozyskania funduszy na dokończenie remontu. Taka okazja nadarzyła się w 2020 roku, kiedy Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior w Lesznie przekazała nam informację o możliwości pozyskania środków na ten cel. Sporządziliśmy wtedy pełną dokumentację projektową i kosztorysową, jednak pandemia opóźniła ogłoszenie naboru wniosków. Wniosek złożyliśmy dopiero w kwietniu minionego roku i po dokonaniu wszystkich nieodzownych uzupełnień, w dniu 15 lutego 2022 r., podpisaliśmy umowę na realizację projektu. Do siedziby Stowarzyszenia Bukówczan MANU przybyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim, który podpisał umowę z ramienia Urzędu i przekazał Stowarzyszeniu symboliczny czek na kwotę dofinansowania czyli 138.467,00 złotych. Z ramienia Stowarzyszenia umowę podpisały: prezes Zofia Dragan i skarbnik Urszula Raszewska. Na spotkaniu obecny był też wójt Gminy Robert Kasperczak i sołtys Bukówca Tadeusz Malepszy.

W ramach środków wyremontowane zostanie wnętrze (wymiana podłóg, niektórych belek, schodów), wiatrak zostanie powtórnie pomalowany, wybudowana zostanie wiata rekreacyjna oraz zewnętrzny piec chlebowy. We wnętrzu powstaną dwie ekspozycje: narzędzi rolniczych oraz narzędzi rzemieślniczych.

Środki na remonty pochodzą z Unii Europejskiej, w ramach Programu PROW 2014-2020, poddziałania19.2 LEADER.

Szukaj