Aktualności

Previous Next

Wspomnienie o Antonim Kaczmarku

17 lutego zmarł Antoni Kaczmarek, człowiek niezwykle zasłużony dla naszego Bukówca. Miał 88 lat.

Przez 16 lat był dyrektorem i nauczycielem w bukówieckiej szkole. Był to niewątpliwie jeden z jej „złotych okresów”. Stało się tak przede wszystkim dzięki pasjom i oddaniu Antoniego Kaczmarka. Szczególnie dwie pasje: sport i muzyka, również ta ludowa, sprawiły, że bukówiecka szkoła znana była w całym województwie i dalej…

Antoni Kaczmarek urodził się w 1932 r. w Pasierbach (pow. gostyński) w nauczycielskiej rodzinie Floriana i Marii Kaczmarków. Był nestorem wśród instruktorów i działaczy kultury gminy Włoszakowice oraz wirtuozem akordeonu.

Po ukończeniu Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Lesznie (1951 r.) oraz rocznego kursu pedagogicznego w Lesznie podjął pracę nauczyciela w Pawłowicach, gdzie m.in. prowadził szkolny zespół regionalny (1951-1952). W latach 1953-1954 odbył służbę wojskową. Następnie uczył w Górznie, skąd przeniósł się do Rydzyny (1956-1962), gdzie dał się poznać jako zaangażowany nauczyciel muzyki (m.in. prowadził chór i zespół akordeonistów). W latach 1956-1959 odbył zaoczne Studium Nauczycielskie na kierunku muzyka i śpiew w Szczecinie. Ukończył też czteroletnią naukę gry na akordeonie w Spółdzielni Muzycznej w Poznaniu oraz różne kursy przy Radzie Postępu Pedagogicznego w Poznaniu.

W latach 1962-1972 pełnił obowiązki kierownika, a następnie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dłużynie, prowadząc przy okazji zespół mandolinistów złożony z kilkudziesięciu uczniów. W czasie pracy w dłużyńskiej szkole był trenerem piłki ręcznej dziewcząt w ramach Szkolnego Klubu Sportowego „Orzeł” Dłużyna, z którym osiągał niemałe sukcesy.

W latach 1972-1985 był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym. W tym okresie ukończył też studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku historia, specjalizując się w dziejach powstania wielkopolskiego w naszym regionie. Zdobył kwalifikacje dyplomowanego nauczyciela muzyki I kategorii oraz instruktora amatorskiego ruchu artystycznego kategorii „S”.

W Bukówcu Antoni Kaczmarek całym sercem zaangażował się w życie szkoły i wsi. W szkole powstał prowadzony przez niego trzygłosowy chór, rozwijał się sport, a w szczególności piłka ręczna, która była wielką pasją A. Kaczmarka. Bukówieckie drużyny, tak dziewczęce jak i chłopięce, brylowały wówczas w zawodach gminnych i powiatowych, a drużyna chłopięca zdobyła w  1985 r. tytuł wicemistrza województwa leszczyńskiego.  Drużyny piłkarskie trenował osobiście.

Wielką zasługą A Kaczmarka jest też szczególna dbałość o bukówiecki folklor. Rozbudował on istniejący już w szkole Zespół Regionalny i wzbogacił jego repertuar. Zaangażował się w naukę dzieci gry na dudach i skrzypcach podwiązanych, przez cztery lata sam też nauczał gry na dudach i skrzypcach. Ze szkolnym Zespołem Regionalnym i dudziarzami występował niezliczoną ilość razy, często na niezwykle prestiżowych imprezach o randze wojewódzkiej czy ogólnopolskiej. Zaczął też z Zespołem odwiedzać bukówieckie domy z nowym lotkiem, co z pewnością przyczyniło się do przetrwania tego zwyczaju w Bukówcu.

Pod koniec lat siedemdziesiątych A. Kaczmarek założył Zespół Dzwonków Orkiestralnych. W szerokim repertuarze kilkudziesięcioosobowy Zespół miał również muzykę klasyczną. Antoni Kaczmarek prowadził go aż do przejścia na emeryturę. 

Angażował się też w życie wsi. Był członkiem komitetu budowy Wiejskiego Domu Kultury w Bukówcu Górnym (1977). A także współorganizatorem Konkursu Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra Ratajczaków.

Po przejściu na emeryturę stale prowadził jako instruktor i dyrygent sześć zespołów śpiewaczych w gminie Włoszakowice i jeden w Święciechowie, a także przez pewien czas scholę dziecięcą w Przemęcie. Nieprzerwanie pisał też artykuły do różnych pism regionalnych, zwłaszcza miesięcznika „Nasze Jutro”, w którym zamieścił ponad 120 artykułów o różnorodnej tematyce, stając się jednym z głównych autorów społecznych pisma.

Był członkiem m.in. Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach oraz Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego. Za pracę kulturalną i oświatową otrzymał szereg nagród i odznaczeń, w tym odznakę Zasłużony Działacz Kultury oraz nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania I stopnia.

Antoni Kaczmarek  został pochowany 20 lutego na cmentarzu parafialnym we Włoszakowicach. W ostatniej drodze towarzyszył mu sztandar bukówieckiej szkoły, delegacje szkoły i Zespołu Regionalnego „Nowe Lotko”. Msza święta od byłych uczniów bukówieckiej szkoły odbędzie się w kościele św. Trójcy we Włoszakowicach dn. 25 czerwca 2021 r. o godz. 17.00.

Cześć Jego pamięci!

Zofia Dragan

Teksty kursywą są przedrukiem ze strony internetowej GOK Włoszakowice.

Szukaj