Aktualności

Srebrny Jubileusz Konkursu Gwarowego

Srebrny Jubileusz Konkursu Gwarowego

W niedzielę 14 listopada 2021 r odbył się jubileuszowy, XXV Konkurs Mówimy Gwarą. Odbył się w warunkach „prawie normalnych”, zwarzywszy na nasza covidową rzeczywistość…

Dopisali uczestnicy i widzowie, dopisały humory, choć nie zabrakło też komplikacji. Ze względu na objęcie kwarantanną w ostatniej chwili zamiast kapeli KOTKOWIACY ze Zbąszynia zagrała Kapela EKA z Gostynia. Kwarantanną objętych było też 4 z 23 uczestników, w tym dwojgu udało się jeszcze nagrać filmiki.

Uczestnicy tegorocznego Konkursu mieli  od 8 do 22 lat. Tematyka tekstów jak zawsze była nader różnorodna :  sąsiedzkie problemy, gotowanie, polityka, bajki,  plotki…

Uczestnicy prezentowali teksty autorskie opiekunów i instruktorów: Magdaleny Andrzejewskiej z Krobi i Zofii Dragan z Bukówca. Teksty były świetne, bardzo dobrze wykonane, publiczność bawiła się doskonale, a jury ... miało pełne ręce roboty. Poziom był niezwykle wysoki i wyrównany, niełatwo więc było wyłonić zwycięzców.  W zrozumieniu tekstów pomocna była jak co roku prezentacja co trudniejszych słów i zwrotów, wyświetlana  na ekranie rzutnika.

Podczas gdy obradowało Jury, można było posłuchać kapeli EKA, zjeść pyszne ciasta w kawiarence przygotowanej przez mamy i dzieci ze Zespołu Regionalnego NOWE LOTKO. Można również było wziąć udział w konkursie dla publiczności. Tym razem publika musiała przetłumaczyć słowa: blachyrka,, glizda, fónglować, pokiecany, pyntołek. Trzeba przyznać, że większość osób świetnie sobie poradziła z tłumaczeniem. Największy problem stworzyło słówko fónglować (psuć się, nie działać dobrze).Wśród publiczności rozlosowano nagrody ufundowane przez sponsorów. Cały dochód ze sprzedaży kuponów konkursowych organizatorzy przeznaczyli na pomoc Marysi z Brenna.

Dopisali też goście: obecny był przewodniczący Rady  Gminy p. Kazimierz Kurpisz, wójt naszej Gminy p. Robert Kasperczak, prof. dr hab. Jerzy Sierociuk z Pracowni Dialektologii UAM Poznań wraz z  dr hab. Justyną Kobus oraz sołtys Bukówca Tadeusz Malepszy.

Po raz czwarty Konkurs był współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspomogli go też sponsorzy: Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach, Kabaret Dziura, Sołtys i Rada Sołecka w Bukówcu Górnym. Wsparli organizacyjnie bądź przekazali rzeczowe upominki i nagrody: Firma Kenkel  SA, Radio ELKA, Firma FOLPLAST z Kościana oraz  SKLEPY: MAX ELEKTRO i WODSTAL z Włoszakowic i Katarzyna Radke z Bukówca G.

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przygotować Konkurs, tym już wyżej wymienionym sponsorom,  a także: opiekunom i instruktorom, autorom tekstów, gościom. Również mamom i członkom Zespołu Regionalnego Nowe Lotko, paniom: Małgorzacie Woźnej, Annie Knop, Janinie Głuszak, Krystynie Głuszak. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem firmy Soundproduction za nagłośnienie, Alicji Żukowskiej za projekty plakatów, zaproszeń, dyplomów i dekoracji, panów Adama Marczuka i Antoniego Samola  z  firmy Werner Kenkel  SA za wykonanie dekoracji, oraz członków Stowarzyszenia Bukówczan Manu, młodzieży i członków Kabaretu Dziura za przygotowanie sceny i widowni.

Pragniemy także podziękować mediom, w szczególności radiu ELKA i Radiu Poznań.

Dziękujemy naszym Jurorkom, dr hab. Justynie Kobus, mgr Marii Kubiak, mgr Dominice Woźnej, p. Marii Rozwalce, poniżej prezentujemy wyniki Konkursu:

W kategorii Stare Stare Wróble:

Miejsce I Jagna Knapp z Krobi

 

W kategorii Młode Stare Wróble:

Miejsce I Julia Konieczna z Bukówca Górnego

Miejsce II

            Julia Majorek z Bukówca Górnego

            Kaja Majorek z Bukówca Górnego

            Joanna Ratajczyk ze Krobi

Miejsce III

            Igor Karpowicz ze Święciechowy

            Emilia Nowak z Krobi

            Monika Nowak z Krobii

Miejsce IV

            Dobrochna Marcinek z Bukówca Górnego

            Luiza Małecka z Bukówca Górnego

            Julia Halasa ze Święciechowy

            Liliana Musielak ze Święciechowy

Miejsce V

            Stanisław Czubała ze Święciechowy

            Józef Pietrucha ze Święciechowy

 

W kategorii Szaranki:

Miejsce I Zofia Szymaniak z Bukówca Górnego

 

W kategorii Szczawiki:

Miejsce I Antoni Huchrak z Krobi

Miejsce II

            Wiktor Mierzyński z Bukówca Górnego

            Lena Kołodziejczyk ze Święciechowy

Miejsce II

            Zuzanna Kaczmarek z Bukówca Górnego

            Maja Małecka ze Święciechowy

            Gabriela Śląska ze Święciechowy

 

Jury podkreśliło: „(…) bardzo wyrównany poziom, wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania. Poprzeczka z roku na rok postawiona jest coraz wyżej”.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz poduszki-jaśki z napisami gwarowymi, przygotowane specjalnie na Konkurs.

Pragniemy gorąco podziękować widzom, którzy pokazali, że gwara, mowa naszych przodków, to nie „stare klekoty”, że można przy niej miło spędzić czas, że wciąż jest wielu ludzi, którzy lubią naszą starą mowę i zjeżdżają do nas nawet z dalekich stron, by jej posłuchać.

A już wkrótce, jako pokłosie Konkursu, kolejne filmiki na stronie www.gwarawsieci.pl.

Szukaj