Aktualności

Parafianie pożegnali ks. Marka Kanteckiego

Parafianie pożegnali ks. Marka Kanteckiego

Po 19 latach pracy duszpasterskiej odszedł na emeryturę ks. Marek Kantecki. Jego miejsce, od 1 sierpnia 2022 r. zajął ks. Maciej Jankowiak. W niedzielę 7-go sierpnia, po południowej mszy świętej odbyło się pożegnanie dotychczasowego proboszcza i przywitanie nowego. Księdza Marka Kanteckiego żegnał wójt Robert Kasperczak, sołtys Tadeusz Malepszy, delegacje Rady Ekonomicznej, Rady Ekumemicznej i bukówieckich organizacji społecznych. Słowa podziękowania i pewnych podsumowań przekazywali nie tylko członkowie tychże delegacji, również ks. Kantecki złożył podziękowania i krótkie sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

Po uroczystości w kościele, księża i delegacje udali się na wspólny obiad do Gminnego Centrum Folkloru, gdzie uroczystość była kontynuowana.

Ksiądz Maciej Jankowiak, rodem z Leszna, ma 55 lat i przez ostatnie lata był proboszczem parafii pw. Pierwszych Polskich Męczenników w Poznaniu. Został mianowany proboszczem nie tylko naszej parafii ale też parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Bronikowie.

Ks. Markowi Kanteckiemu życzymy, by przez długie jeszcze lata dopisywało mu jak najlepsze zdrowie, by nie zabrakło sił i ochoty, na realizację tego, na co zawsze brakowało czasu.

A księdzu Maciejowi Jankowskiemu?  Życzymy, by Bukówiec stał się dla niego tym dobrym miejscem na ziemi, gdzie można realizować wszystkie pomysły i marzenia. Również by  w swych działaniach zawsze miał wsparcie i wdzięczność parafian oraz Boże błogosławieństwo.

Szukaj