Aktualności

Nasza sala – po remoncie

Nasza sala – po remoncie

Sala i nie tylko, wyremontowany został cały obiekt, tak wewnątrz jak na zewnątrz, łącznie z remizą. Nie wszyscy pamiętają, że budynek sali z zapleczem wybudowany został z inicjatywy mieszkańców Bukówca w latach 1973-1977. Większość prac została wykonana w tzw. czynie społecznym, czyli nieodpłatnie. Bukówczanie, w tym fachowcy-rzemieślnicy, podejmowali się określonych działań, a Społeczny Komitet Budowy wszystko koordynował, kontrolował, rozliczał.

Po otwarciu w styczniu 1977 obiekt nazywał się Wiejski Dom Kultury. Niewiele się zmienił przez wszystkie lata: biblioteka, siedziba Złotej Jesieni, kuchnia, sala, szatnie pozostały w tych samych miejscach i stosunkowo mało się zmieniły. W miejscu, gdzie  obecnie jest siedziba Zespołu im. A. Markiewicz był balkon z widownią, w „Dziurze” była zwykła piwnica, Strażakom, Sokołom i Gospodyniom pozmieniały się nieco pokoje…

W latach siedemdziesiątych bukówiecka sala lśniła nowoczesnością, estetyką i była dumą wsi i Gminy. Niestety, 45 lat to dużo czasu, niemal pół wieku! Czas na zmiany był – można powiedzieć – najwyższy!

Otwarcie sali po remoncie miało miejsce 6 stycznia 2023 r. i  połączone było z innymi, bardzo ważnymi uroczystościami. Rozpoczęło  się uroczystą mszą świętą z udziałem pocztów sztandarowych z okazji przyłączenia się Bukówca do Powstania Wielkopolskiego. Bezpośrednio po nabożeństwie nastąpiło złożenie kwiatów przy tablicach upamiętniających poległych w Powstaniu i na frontach obu wojen mieszkańców Bukówca, a także na grobie poległych Powstańców i na grobie zasłużonego dla budowy sali przewodniczącego SKB Ludwika Marcinka.

Potem nastąpiło odsłonięcie nowych rzeźb dudziarza i skrzypka, wzorowanych na postaciach braci Floriana i Piotra Ratajczaków, wykonanych przez Jerzego Sowijaka. Oficjalnego odsłonięcia figur poprzez przecięcie wstęgi i wbicie gwoździ dokonali włodarze Gminy i Bukówca Górnego, a także przedstawiciele bukówieckich zespołów: Nowe Lotko i Manugi.

Potem dokonano też uroczystego przecięcia wstęgi do nowo wyremontowanego obiektu. Zarówno goście jak publika dopisali, sala zapełniła się i… jak to zwykle w Bukówcu bywa, zabrakło krzeseł. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu: uczniów bukówieckiej szkoły, Zespołu Śpiewaczego „Złota Jesień”, Zespołu Regionalnego „Nowe Lotko”, Kabaretu Dziura, Zespołu Regionalnego im. Anny Markiewicz oraz Kapeli Manugi.

Należy dodać iż: realizacja zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym” rozpoczęła się pod koniec czerwca ub.r. Zakres robót obejmował m.in. remont dachu wraz z wymianą poszycia na blachodachówkę, termomodernizację oraz malowanie elewacji, wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, przebudowę istniejącej sieci ogrzewania na gazową oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Wewnątrz wykonano prace remontowe niezwiązane z termomodernizacją, w tym m.in. wymianę/budowę instalacji sanitarnej, gazowej i energetycznej oraz klimatyzacji.

Wartość inwestycji wyniosła 3.559.152,60 zł brutto zwiększona w drodze aneksu z dnia 14 grudnia 2022 r. do kwoty 3.996.860,77 zł brutto. Gmina Włoszakowice otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 1.270.506,16 zł w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Dodać też należy, że projekty murali na zewnątrz i wewnątrz budynku są dziełem Bukówczanki Magdaleny Strauchmann.

Dziękujemy władzom naszej Gminy, wykonawcom i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasz wiejski dom kultury znów olśniewa! Niech nam dalej dobrze służy przez następne lata!

Zapraszamy do galerii foto.

Szukaj