Aktualności

Ostanie pożegnanie śp. Stanisława Malepszaka

Ostanie pożegnanie śp. Stanisława Malepszaka

W poniedziałek 4 grudnia 2023 roku pożegnaliśmy Stanisława Malepszaka. Został pochowany na cmentarzu w Żabikowie. Z Bukówca pojechała duża grupa osób. Byli to przedstawiciele: Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Bukówczan MANU, Zespołu Regionalnego im. A. Markiewicz, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Związku Hodowców Koni, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Szkoły Podstawowej im. ks. T. Kurpisza. Pojechali też dudziarze, którzy zagrali nad grobem naszego honorowego obywatela.

Nad grobem przemówiła również Zofia Dragan, żegnając w imieniu Bukówczan tego niezwykłego człowieka. Prócz wieńca, na który złożyły się Rada Sołecka i bukówieckie organizacje (także Ochotnicza Straż Pożarna i Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów) Bukówczanie przywieźli też ziemię z pól południowych, tak pięknie opisywanych przez pana Stanisława we wspomnieniu Mój Bukówiec. To tam padły słowa: A mój Bukówiec poznałbym zawsze, i wszędzie. Nawet gdyby mnie wysadzili w nocy, nie wiadomo gdzie, to poznałbym: po zapachu. Zapachu ziemi…”

Odszedł wspaniały człowiek, z wiedzą o historii Bukówca tak ogromną, że mógłby nią obdarować nas wszystkich. Był skromny, nie zabiegał o zaszczyty. My Bukówczanie będziemy jednak pamiętali o nim zawsze, biorąc do ręki jego książki i opracowania. Był i pozostanie naszym HONOROWYM OBYWATELEM.

Msza św. w intencji śp. Stanisława Malepszaka odbędzie się w naszym bukówieckim kościele, w niedzielę 12 maja o godzinie 11.30.

Szukaj