Kalendarium

koniec sierpnia - Dożynki

ImageDożynki to wielkie święto wsi - uroczyste zakończenie żniw. Rozpoczynają się  już na tradycyjnej sumie w kościele, gdzie odprawiana jest msza dziękczynna za udane zbiory. Do kościoła przynosimy  wieniec żniwny, chleb, owoce, kwiaty.... Po południu przez wieś przejeżdża barwny korowód bryczek, wozów, maszyn żniwnych (tych starych i tych nowych) na bryczkach i wozach zasiadają goście, gospodarze, zespoły artystyczne, kapela dudziarska, przebierańcy.
ImageDożynki to wielkie święto wsi - uroczyste zakończenie żniw. Rozpoczynają się  już na tradycyjnej sumie w kościele, gdzie odprawiana jest msza dziękczynna za udane zbiory. Do kościoła przynosimy  wieniec żniwny, chleb, owoce, kwiaty.... Po południu przez wieś przejeżdża barwny korowód bryczek, wozów, maszyn żniwnych (tych starych i tych nowych) na bryczkach i wozach zasiadają goście, gospodarze, zespoły artystyczne, kapela dudziarska, przebierańcy.
 
Z muzyką i śpiewem przejeżdżają całą wieś, kończąc korowód na korcie tenisowym, gdzie odbywa się część główna dożynek, czyli część obrzędowa. Rozpoczyna się ona obtańczeniem wieńca i chleba przez bukówiecki Zespół Regionalny oraz tradycyjnymi śpiewami. Potem sołtys wsi i wójt gminy otrzymują wieniec i chleb. Chleb jest upieczony w tradycyjnym chlebowym piecu, z pierwszej mąki z tegorocznych zbiorów. W dalszej części występują pozostałe bukówieckie zespoły: zespoły śpiewacze, kabaret  "Dziura". Od trzech lat odbywa się też turniej Wielki Koniec - Mały Koniec – Zapłocie. Są też inne atrakcje, np. pieczenie bukówieckiego chleba w prawdziwym chlebowym piecu, pokaz młócenia „sztychówą” i „parówą”, pokazy konne.

Kontakt: Tadeusz Malepszy tel. 65 537 24 94

Szukaj