Ludzie Bukówca

Stanisław Malepszak

Stanisław Malepszak

Urodził się w _abikowie 4 października 1927, gdzie zawędrował i osiadł jego ojciec Jan Malepszak, rodowity Bukówczanin.  Skończył V klasę szkoły powszechnej, gdy wybuchła wojna. W czasie wojny pracował jako robotnik w cegielni, warsztatach kolejowych i parowozowni w Poznaniu.

W  1947 r. rozpoczął naukę w Państwowego Technikum Mechanicznym. Maturę zdał w 1950 r., a następnie otrzymał nakaz pracy w Fabryce Maszyn Młyńskich  w Rogoźnie.  Po dwóch latach powrócił do Poznania i podjął pracę w Poznańskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego Ukończył studia inżynieryjne i magisterskie na Politechnice Poznańskiej i został głównym projektantem Biura. Projektował m.in.: „Metalplast” w Lesznie, Wolsztyńską Fabrykę Mebli, „Polfę” Poznań, Jarocińską Fabrykę Obrabiarek Wiepofama, rozbudowywał Zakłady Cegielskiego w Poznaniu.

W 1976 r. uległ poważnemu wypadkowi i w 1981 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

Wtedy rozpoczęła się jego przygoda z historią i archiwistyką, początkowo inspirowana chęcią poznania dziejów rodziny, która szybko przemieniła się w pasję zbierania wszelkich materiałów dotyczących Bukówca i okolicy. Spędził wiele godzin w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, gdzie  poznał historyków mediewistów i ich metody pracy (prof. Antoni Gąsiorowski, dr Krystyna Gołaska).

12 lat zbierał materiały do książki, która otrzymała tytuł „Bukówiec Górny na tle dziejów Krainy Przemęckiej”. Pierwsze wydanie ukazało się w 1993 r. i zostało bardzo wysoko ocenione przez środowiska naukowe historyków. Książka otrzymała Nagrodę im. Macieja Rataja. Dwa lata później ukazało się jej wznowienie. Aktualnie autor pracuje nad wydaniem III poprawionym.

Stanisław Malepszak mieszka w Luboniu k. Poznania. Jest stałym korespondentem gazety „Wieści lubońskie” i autorem licznych publikacji o tym mieście, jak: „Parafia św. Jana Bosko na tle historii Lubonia”, „50 lat lubońskiego klubu sportowego”, „Wykopaliska archeologiczne w Luboniu”, „_abikowo – dzieje wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego”, „Luboń i okolice – dzieje osadnictwa i dziewięciu parafii”.

Szukaj