Zwyczaje i obrzędy

Święcenie kredy

 Dnia 6 stycznia,  czyli w święto Trzech Króli, każdego roku w Bukówcu Górnym święci się kredę.

Kredę  niesie się do kościoła by kapłan w czasie mszy świętej poświecił ją. Po przyjściu do domu z kościoła na głównych drzwiach wejściowych do domu pisze się znaki: K+M+B=XXXX (w miejsce XXXX wpisujemy bieżący rok, np.: K+M+B=2006)  W tradycji bukówieckiej utrzymuje się że litery "KMB" to inicjały  trzech króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy przybili do Betlejem by złożyć Jezusowi pokłon.

Szukaj