Aktualności

W kręgach wielkiej nauki

W kręgach wielkiej nauki

Towarzystwo Kultury Języka oraz Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało w dniach 1 - 5 sierpnia 2016 r. w Augustowie międzynarodową konferencję naukową pt.”Tradycja w języku, historii i kulturze”

Odbyła się ona w ramach trwającego od kilku lat projektu „Dialog pokoleń”.

Udział w niej wzięli naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, corocznie zapraszani są też „praktycy”, czyli osoby, które podejmują ciekawe działania językowe i historyczne w swoim środowisku.

W tym roku zjechali naukowcy z uniwersytetów: Uniwersytetu w Opolu (prof. Józef Gajda), Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (prof. Józef Kąś), Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie – Słowacja (prof. Pavol Žigo), Odeskiego Uniwersytetu Narodowego imienia I. Miecznikowa - Ukraina (prof. Helena Wojcewa), Uniwersytetu Łódzkiego (prof. Katarzyna Sicińska, prof. Irena Jaros), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (prof. Halina Pelc), Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (prof. Jerzy Sierociuk, prof. Anna Mlekodaj, dr Błażej Osowski, dr Justyna Kobus), Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie (prof. Renata Kucharzyk, prof. Anna Tyrpa), Uniwersytetu w Białymstoku (prof. Barbara Falińska), Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” - Ukraina (dr Roksolana Yustyna Perkhach), Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien Universität Jena – Niemcy (dr Kai Witzlack-Makarevich) oraz Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Józef Porayski-Pomsta, dr Monika Kresa, prof. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, dr Katarzyna Konczewska) oraz miejscowe środowiska naukowe. Została też zaproszona bukówczanka, Zofia Dragan, którą poproszono o przedstawienie działań na rzecz gwary w Bukówcu, w szczególności w zakresie działań bukówieckiej szkoły. Drugi temat, który przedstawiała naukowcom, to prace nad słownikiem gwarowym. Wystąpienie Zofii Dragan spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, musiała odpowiedzieć na wiele pytań od zainteresowanych, wręcz zafascynowanych naukowców.

Również w rozmowach kuluarowych wiele osób podejmowało dyskusję o formach pracy i sukcesach bukówieckich działań na rzecz gwary. Naukowcy wykazywali duże zainteresowanie naszą miejscowością i naszymi wydawnictwami. Niektórzy wyrazili chęć przyjazdu do Bukówcu, by na miejscu pogłębić wiedzę, spotkać się z młodzieżą, a także zwiedzić Izbę Regionalną czy wiatraki.

Bukówiec, wcześniej znany już w środowisku naukowym (głównie za sprawą prof. Jerzego Sierociuka), obecnie już na dobre wpisał się w kulturalne i naukowe dziedzictwo Polski i Europy.

Szukaj