Aktualności

Wspomnienie o Stanisławie Malepszaku

Wspomnienie o Stanisławie Malepszaku

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 listopada 2023 roku, w wieku 96 lat zmarł Stanisław Malepszak, autor wspaniałej monografii naszej wsi.

Urodził się w Żabikowie 4 października 1927, gdzie zawędrował i osiadł jego ojciec Jan Malepszak, rodowity Bukówczanin. Miał 12 lat, skończył V klasę szkoły powszechnej, gdy wybuchła wojna. Lata wojny przeżył w Żabikowie. Jako nieletni ciężko pracował najpierw jako robotnik przymusowy w cegielni w Luboniu, a następnie w warsztatach kolejowych i parowozowni w Poznaniu.

W  1947 r. rozpoczął naukę w Państwowym Technikum Mechanicznym. Maturę zdał w 1950 r., po czym –zgodnie z ówczesnym obowiązkiem „odpracowania” darmowej nauki - otrzymał nakaz pracy w Fabryce Maszyn Młyńskich  w Rogoźnie.  Po dwóch latach podjął pracę w Poznańskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego w Poznaniu. Ukończył studia inżynieryjne i magisterskie na Politechnice Poznańskiej i został głównym projektantem Biura. Projektował m.in.: „Metalplast” w Lesznie, Wolsztyńską Fabrykę Mebli, „Polfę” Poznań, Jarocińską Fabrykę Obrabiarek Wiepofama, rozbudowywał Zakłady Cegielskiego w Poznaniu. W wieku 66 lat obronił doktorat na  Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Poznańskiej.

W 1976 r. uległ poważnemu wypadkowi i w 1981 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

Wtedy rozpoczęła się jego przygoda z historią i archiwistyką, początkowo inspirowana chęcią poznania dziejów rodziny. Szybko przemieniła się ona w pasję zbierania wszelkich materiałów dotyczących Bukówca i okolicy. Spędził wiele godzin w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, gdzie  poznał historyków mediewistów i ich metody pracy (prof. Antoni Gąsiorowski, dr Krystyna Gołaska).

12 lat zbierał materiały do książki, która otrzymała tytuł „Bukówiec Górny na tle dziejów Krainy Przemęckiej”. Pierwsze wydanie ukazało się w 1993 r. i zostało bardzo wysoko ocenione przez środowiska naukowe historyków. Książka otrzymała Nagrodę im. Macieja Rataja. Dwa lata później ukazało się jej wznowienie, zaś w r. 2007 ukazała się książka BUKÓWIEC GÓRNY 800 LAT DZIEJÓW (wydawcą było Stowarzyszenie Bukówczan MANU).

Stanisław Malepszak mieszkał w Luboniu k. Poznania. Był stałym korespondentem gazety „Wieści lubońskie” i autorem licznych książek i publikacji:
• „Parafia św. Jana Bosko na tle historii Lubonia”, (1993 r.)
• „50 lat lubońskiego klubu sportowego” (1993 r.),
• „Wykopaliska archeologiczne w Luboniu” (1998 r.),
• „Żabikowo – dzieje wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego” (1999 r.),
• „Luboń i okolice – dzieje osadnictwa i dziewięciu parafii” (2002 r.),
• „Bukówiec Górny-800 lat dziejów”(2007 r.) i „Gmina Włoszakowice. 800 lat dziejów (2010 r.)
• „200 lat oświaty w Luboniu”(2008 r.)

Otrzymał ważne nagrody i wyróżnienia:

  • nagroda im. Macieja Rataja za książkę- „Bukówiec Górny na tle dziejów Krainy Przemęckiej”
  • statuetka „Siewcy” za rok 2011
  • medal „Zasłużony dla Miasta Lubonia” (2004 r.)

Z Bukówcem Górnym Stanisława Malepszaka łączyła bardzo silna więź emocjonalna. Miał tu wielu członków bliskiej rodziny, których chętnie odwiedzał. Najpierw, jeszcze przed wojną, jako dziecko z rodzicami, co pięknie opisał we wspomnieniu Mój Bukówiec (książka  Wspomnienia i opowieści Bukówczan, 2010 r.). Po wojnie często przyjeżdżał do Bukówca jako młody chłopak, a potem przez długie lata z własną rodziną: żoną Aleksandrą i dwójką dzieci. Miał też tu licznych przyjaciół i znajomych, których przy każdej sposobności odwiedzał i  z którymi potrafił godzinami rozmawiać, wspominać… Jak napisał kiedyś: A mój Bukówiec poznałbym zawsze, i wszędzie. Nawet gdyby mnie wysadzili w nocy, nie wiadomo gdzie, to poznałbym: po zapachu. Zapachu ziemi…”

Nie zapomnimy Cię panie Stanisławie. Zrobiłeś dla nas tak wiele. Tak wspaniałej, dogłębnej, starannej monografii nie ma zapewne żadna wieś w Polsce, bo kto chciałby poświęcić 12 lat życia do badania historii jednej wioski? Ty to zrobiłeś i za to jesteśmy  Ci wdzięczni na wieki. Za to i za twoją umiłowanie Bukówca i jego mieszkańców. Spoczywaj w spokoju.

Stanisław Malepszak był honorowym mieszkańcem Bukówca Górnego.

Cześć Jego pamięci.

O dacie i miejscu pogrzebu śp. Stanisława Malepszaka będziemy niezwłocznie informować.

Szukaj