Aktualności

Ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży - wspomnienie

Ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży - wspomnienie

W dniu dzisiejszym, 29 listopada 2020 roku, odszedł od nas jeden z najznamienitszych Bukówczan, ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży.

Urodził się 19 lutego 1944 r. w Bukówcu Górnym. W latach 1950-1957 uczęszczał do bukówieckiej Szkoły Podstawowej. I Komunię Świętą przyjął w Bukówcu w parafii pw. św. Marcina Biskupa w 1953 roku. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lesznie (1961), a następnie wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, w którym studiował w latach 1961-1967. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1967 w Poznaniu.

W Bukówcu był niegdyś bardzo częstym gościem. Można go było spotkać u rodziny,  w naszym kościele, na naszym cmentarzu… Lubił też odwiedzać swoich bukówieckich krewnych i przyjaciół. Dla nas, Bukówczan był księdzem Bogdanem, miłym, serdecznym, mądrym człowiekiem, który z każdym porozmawiał, każdego pamiętał… Wielu Bukówczan nie zdawało sobie nigdy sprawy, jak wielką osobowością, jak znaną w świecie naukowym postacią był  ksiądz profesor Poniży.

Oto nota biograficzna zamieszczona na stronie Wikipedia:

Bogdan Poniży (ur. 19 lutego 1944 w Bukówcu Górnym, zm. 29 listopada 2020 w Poznaniu) – polski duchowny rzymskokatolicki, profesor, egzegeta i teolog biblijny, ze szczególnym uwzględnieniem pism sapiencjalnych Starego Testamentu (zwłaszcza Księga Mądrości), wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza[1].

W latach 1961-1967 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchowny w Poznaniu, pracę magisterską obronił na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie (1971), broniąc pracy L'ordinazione dei non cristiani alla Chiesa nella teologia postconciliare polacca. Został nostryfikowany (LNB) w 1974 roku na podstawie pracy The True Idea of God in Wisdom 13,1-9 (pod kierownictwem o. prof. Eduarda des Places). Doktorat uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w 1978 roku po przeprowadzeniu rozprawy doktorskiej Drogi poznania Boga według Księgi Mądrości (pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Stanisława Grzybka). Habilitację zdobył na Akademii Teologii Katolickiej w 1988 roku na podstawie pracy Reinterpretacja wyjścia Izraelitów z Egiptu w ujęciu Księgi Mądrości. W 1995 uzyskał tytuł naukowy profesora w Rzymie, a w 1999 w Warszawie[2]. Od 2009 roku był profesorem zwyczajnym.

W latach 1975–1998 był wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, po utworzeniu Wydziału Teologicznego w ramach struktur UAM rozpoczął na nim wykłady i seminaria z teologii biblijnej.
Od 1999 do 2008 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego UAM, a od 2009 roku był kierownikiem Zakładu Teologii Biblijnej.
Promotor i recenzent wielu prac doktorskich i magisterskich (6 doktoratów, ponad 270 prac magisterskich), przewodów habilitacyjnych oraz profesorskich.
Był członkiem International Organization for the Study of the Old Testament,
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Towarzystwa im. Romana Brandstaettera. Był także członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Biblistów Polskich[3]. W latach 2003-2008 był członkiem jego zarządu I kadencji.

Zmarł 29 listopada 2020 w Poznaniu[4].

Ks. prof. Bogdan Poniży był autorem ponad 200 publikacji.

Pozycje książkowe

Artykuły

  • "Terminologia określająca sumienie w 'Sophia Salomonos'" w: Minister Verbi, Gniezno 2003, s. 243-280.
  • "Sapiencjalne przejście od 'przymierza' do 'przyjaźni z Bogiem'" w: Verbum Vitae 4 (2003), s. 98-118.
  • "Wykład pochwalny charakterystyki Mądrości (Mdr 7,22b-8,1)" w: Tarnowskie Studia Teologiczne Tom XXIII, Tarnów 2004, s. 25-42.
  • "Ku osobowej mądrości w literaturze Starego Testamentu" w: Poznańskie Studia Teologiczne, Tom XX, 2006.
  • "Księga Mądrości jako świadectwo spotkania świata semickiego i greckiego" w: Poznańskie Studia Teologiczne, Tom 21, 2007.
  • "Księga Mądrości jako świadectwo spotkania świata semickiego i greckiego" w: Poznańskie Studia Teologiczne, Tom XXI.
  • "Wąż wzniesiony przez Mojżesza na pustyni (Lb 21,4-9) i jego mądrościowa reinterpretacja ( Mdr 16,5-14)" w : Przemawiaj do nich moimi słowami, Warszawa 2007, s.508-519.

Zgodnie ze swoją wolą, ksiądz profesor Bogdan Poniży spocznie na bukowieckim cmentarzu.

Cześć jego pamięci.

Szukaj